Aktualności

                                                         Zmiana godzin pracy rejestracji

W dniu 7.06.2023 roku rejestracja stacjonarna i telefoniczna do Poradni 
Specjalistycznej czynna w godzinach 7:25-15:30

                                                    Zmiany w organizacji w punkcie pobrań

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1.06.2023 roku zostały wprowadzone zmiany w organizacji w punkcie pobrań- przed pobraniem krwi należy zgłosić się do rejestracji POZ na parterze w budynku nr 5 w celu pobrania numerka do pobieralni. Osoby bez numerka nie zostaną przyjęte w danym dniu. Numerki wydawane są od godziny 7:30. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-11:00

Szanowni Państwo

„Uprzejmie informujemy, iż informacje udzielane w sprawie Ogólnopolskiej Sieci Kardiologicznej i Ogólnopolskiej Sieci Onkologicznej w USK im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów pod nr tel:48 518-798-575 lub 42 205 98 50”


Projekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17, pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ostatni miesiąc przyjęć w Projekcie pn.„Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”.

Zgłoszenia do 31.05.2023r.

Szanowny Pacjencie,

Podejrzewasz u siebie reumatoidalne zapalenie stawów?

Chcesz zostać włączony do programu profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów realizowanego w ramach projektu Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej (RCWDR)?

Wypełnij specjalnie przygotowaną dla Ciebie ankietę i dowiedz się jakie jest u Ciebie ryzyko wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Jeśli wynik tej ankiety jest POZYTYWNY (uzyskałeś przynajmniej 6 odpowiedzi na „TAK” ) oraz:

  1. jesteś w wieku od 18 do 65 lat,
  2. odczuwasz dolegliwości bólowe ze strony stawów, które nie są spowodowane urazem,
  3. twoje stawy były lub są obrzęknięte,

Zapraszamy Ciebie na wizytę do lekarza w Regionalnym Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej – umów się na wizytę:  603 572 363

Budynek POZ – I piętro.
ul. Żeromskiego 113, Łódź

https://rcwdr.umed.pl/

SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Dyrekcja SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów informuje o możliwości składania ofert cenowych na zakup urządzeń wymienionych w załączniku 1.

Termin składania ofert do dnia 02.06.2023 r. drogą mailową na adres: monika.marciniak@skwam.lodz.pl
Osoba do kontaktu: Pracownik Działu Inwentaryzacji, nr telefonu 42-639-36-09.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z podmiotami oferującymi najkorzystniejsze warunki.
Załącznik: wykaz sprzętu

Turniej Szachowy

GENS UNA SUMUS

25 czerwca o godzinie 10:00 w niedzielę w siedzibie OIL w Łodzi, znajdującej się przy ulicy Czerwonej 3 odbędzie się Turniej Szachowy.
Zaproszenie

Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

Szpital zrealizował zadanie pn. “Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” w ramach Umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia nr 1/11/21/2021/58/845 na podstawie programu wieloletniego “Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. :”Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”, finansowanego z części 46-Zdrowie, działu 851- Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Lokalizacja: ul. Żeromskiego 113, Łódź

Dofinansowanie:  1 325 039,46 zł

Całkowita wartość:  1 325 039,46 zł

W ramach w/w umowy zakupiono: wideobronchoskopy, procesor obrazu USG, tory wizyjne, aparat USG do oceny biopsji i zmian opłucnowych.

Sprzedaż materiałów z Magazynu Wielobranżowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów przestawia poniżej wykaz materiałów elektrycznych, stolarskich/ślusarskich i hydraulicznych przeznaczonych do sprzedaży z uwagi na brak możliwości ich wykorzystania. Materiały nie mają zastosowania w obecnie eksploatowanych instalacjach oraz stolarce w Szpitalu.
Asortyment z każdej pozycji musi zostać kupiony w całości. Nie można kupić np. 1 szt. złączki.
Termin składania ofert do 03 Lutego 2023 drogą mailową na adres: l.kulpa@skwam.lodz.pl Osoba do kontaktu Laura Kulpa, Dział Techniczny (42)639 34 57; 607-599-615.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z podmiotami składającymi najkorzystniejszą ofertę kupna.

Wykaz materiałów do sprzedaży.

DOSTĘPNOŚĆ PLUS

SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

Dyrekcja SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej
Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital
Weteranów informuje o możliwości składania ofert cenowych na zakup
urządzeń wymienionych w załączniku 1.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2023 r. drogą mailową na adres:
monika.marciniak@skwam.lodz.pl <mailto:monika.marciniak@skwam.lodz.pl>
Osoba do kontaktu: Pracownik Działu Inwentaryzacji, nr telefonu
42-639-36-09.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z podmiotami oferującymi
najkorzystniejsze warunki.

 

Zaącznik 1


Szanowni Państwo

“Szpital zrealizował zakupy sprzętu medycznego w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia nr DOI/FPC/COVID-19/58/2022/244 na przyznanie w 2022r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego.

Lokalizacja: Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Dofinansowanie: 13 099 999,84 zł
Całkowita wartość: 13 144 575,21 zł

W ramach w/w umowy zakupiono:Tomograf, Angiograf, RTG z Ramieniem C.”

Szanowni Państwo
Informujemy, iż Klinika reumatologii na czas remontu oddziału przeniosła się do lokalizacji Plac. Hallera 1. Za utrudnienia przepraszamy.
Tymczasowy telefon do sekretariatu kliniki reumatologii: 42 639 30 17

Szanowni Państwo
Wszystkie wizyty u lekarzy odbywają się osobiście, a teleporady realizowane są na prośbę pacjenta.

Poradnia Reumatologiczna została przeniesiona ze szpitala „Na Stokach”

Poradnia Reumatologiczna została przeniesiona ze szpitala „Na Stokach”

Szanowni Państwo, informujemy, że Poradnia Reumatologiczna została przeniesiona ze szpitala „Na Stokach” do nowej lokalizacji przy ulicy Żeromskiego 113, szpital USK im. WAM (główny budynek – nr 3, IV p. lewe skrzydło). Wizyty można umawiać telefonicznie (nr telefonu na infolinię: 42205 98 50) lub bezpośrednio w rejestracji (wejście od ul. Mickiewicza). Pacjentów pierwszorazowych prosimy o ...

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi zatrudni:

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi zatrudni:

pielęgniarki, opiekunów medycznych, salowe.     Miejsce pracy: USK im. WAM-CSW, ul. Żeromskiego 113   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@skwam.lodz.pl

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi zatrudni:

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi zatrudni:

lekarzy internistów, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, salowe.     Miejsce pracy: szpital covidowy –  USK im. WAM-CSW, Plac Hallera 1 szpital covidowy – USK im. WAM-CSW, ul. Pieniny 30     Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@skwam.lodz.pl

SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

W związku z wpłynięciem małej ilości ofert cenowych na zakup urządzeń Dyrekcja SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów informuje o ponownej możliwości składania ofert cenowych na zakup urządzeń wymienionych w załączniku 1. Termin składania ofert do dnia 12.02.2021 r. drogą mailową na adres: monika.marciniak@skwam.lodz.pl Osoba do kontaktu: Pracownik ...

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki MEDYCYNY PRACY z województwa łódzkiego i mazowieckiego w ramach Projektu nr POWR.05.01.00-00-0021/19 pn. ”Profilaktyka przewlekłych  bólów  kręgosłupa  w województwie łódzkim i mazowieckim”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki MEDYCYNY PRACY z województwa łódzkiego i mazowieckiego w ramach Projektu nr POWR.05.01.00-00-0021/19 pn. ”Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w województwie łódzkim i mazowieckim”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki MEDYCYNY PRACY z województwa łódzkiego i mazowieckiego w ramach Projektu nr POWR.05.01.00-00-0021/19 pn.” Profilaktyka przewlekłych  bólów  kręgosłupa  w województwie łódzkim i mazowieckim ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór uzupełniający Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym ...