Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej

 

 

 

Zapraszamy na nowa stronę Projektu

https://rcwdr.umed.pl/

  

 

Szanowny Pacjencie,

Jeżeli:

1) odczuwasz dolegliwości bólowe ze strony stawów, które nie są spowodowane urazem,

2) stawy były obrzęknięte lub są obrzęknięte

3) jesteś w wieku od 18  do 65 lat 

4) oraz uzyskałeś 6 lub więcej punktów na ankiecie  /ankieta aktywna do druku/.

zgłoś się do placówki swojego POZ z listy powyżej. Lekarz POZ skieruje Cię do Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej.

 

Pamiętaj!

Wypełnioną ankietę należy zabrać ze sobą na wizytę. Czas trwania wizyty to około 3-4 godziny.

 

 

Dla pacjentów skierowanych przez lekarza POZ do Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej

Zapisy na wizytę będą dokonywane w Klinice Reumatologii od dnia 22.01.2018r. pod nr telefonu: +48 603 572 363 .

        adres: Szpital „Na Stokach” ul. Pieniny 30, Łódź

 

W związku z podpisaniem w dn. 15 września 2017 r. umowy o dofinansowanie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi rozpoczyna program profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) w ramach projektu „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej” nr POWR.05.01.00-00-0014/17, który będzie realizowany w latach 2017-2020.
Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie programu profilaktycznego i diagnostyki dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Pacjenci z podejrzeniem RZS będą kierowani w ciągu dwóch tygodni z jednej z 60 współpracujących Poradni POZ do Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej przy Klinice Reumatologii, gdzie bez konieczności hospitalizacji, na podstawie szeregu badań wykonywanych przez specjalistę reumatologa, będzie stawiane rozpoznanie, udzielane wsparcie emocjonalne i psychologiczne oraz włączane stosowne leczenie.
Program będzie realizowany także poprzez działania edukacyjne wśród pracowników POZ – organizację szkoleń, warsztatów oraz utworzenie platformy e-learningowej mających na celu zwiększenie świadomości chorób reumatologicznych, wykrywania i leczenia.
Trzecim filarem projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie chorób zapalnych stawów – ten cel będzie realizowany poprzez cykl spotkań szkoleniowych dla pacjentów na temat doradztwa zawodowego, redukcji stresu, radzenia sobie z bólem przewlekłym oraz promocję wiedzy na temat podstawowych zapaleń stawów w formie kampanii edukacyjnej.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Porozumieniem Łódzkim i Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego. Szacuje się, iż w czasie realizacji projektu przeszkolonych zostanie około 300 pracowników POZ, a przebadanych będzie nawet 2600 osób z objawami zapalenia stawów.
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

 
 
 
 
 
 
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu