Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej

Rekrutacja pacjentów do Projektu rozpoczyna się od dnia 03.01.2018r. i będzie prowadzona przez wybrane do Projektu placówki POZ

województwo łódzkie

województwo mazowieckie

województwo śląskie

  

 

Szanowny Pacjencie,

Jeżeli:

1) odczuwasz dolegliwości bólowe ze strony stawów, które nie są spowodowane urazem,

2) stawy były obrzęknięte lub są obrzęknięte

3) jesteś w wieku od 18  do 65 lat 

4) oraz uzyskałeś 6 lub więcej punktów na ankiecie  /ankieta aktywna do druku/.

zgłoś się do placówki swojego POZ z listy powyżej. Lekarz POZ skieruje Cię do Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej.

 

Pamiętaj!

Wypełnioną ankietę należy zabrać ze sobą na wizytę.

 

 

Dla pacjentów skierowanych przez lekarza POZ do Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej

Zapisy na wizytę będą dokonywane w Klinice Reumatologii od dnia 22.01.2018r. pod nr telefonu: +48 603 572 363 lub  +48 (42) 679 31 44 wew. 299.

        adres: Szpital „Na Stokach” ul. Pieniny 30, Łódź

 

W związku z podpisaniem w dn. 15 września 2017 r. umowy o dofinansowanie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi rozpoczyna program profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) w ramach projektu „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej” nr POWR.05.01.00-00-0014/17, który będzie realizowany w latach 2017-2020.
Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie programu profilaktycznego i diagnostyki dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Pacjenci z podejrzeniem RZS będą kierowani w ciągu dwóch tygodni z jednej z 60 współpracujących Poradni POZ do Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej przy Klinice Reumatologii, gdzie bez konieczności hospitalizacji, na podstawie szeregu badań wykonywanych przez specjalistę reumatologa, będzie stawiane rozpoznanie, udzielane wsparcie emocjonalne i psychologiczne oraz włączane stosowne leczenie.
Program będzie realizowany także poprzez działania edukacyjne wśród pracowników POZ – organizację szkoleń, warsztatów oraz utworzenie platformy e-learningowej mających na celu zwiększenie świadomości chorób reumatologicznych, wykrywania i leczenia.
Trzecim filarem projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie chorób zapalnych stawów – ten cel będzie realizowany poprzez cykl spotkań szkoleniowych dla pacjentów na temat doradztwa zawodowego, redukcji stresu, radzenia sobie z bólem przewlekłym oraz promocję wiedzy na temat podstawowych zapaleń stawów w formie kampanii edukacyjnej.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Porozumieniem Łódzkim i Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego. Szacuje się, iż w czasie realizacji projektu przeszkolonych zostanie około 300 pracowników POZ, a przebadanych będzie nawet 2600 osób z objawami zapalenia stawów.
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

http://porozumienielodzkie.pl/ue17_rzs_nabor_poz.php

Harmonogram działań w projekcie „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”

 
 
 
 
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu