Badania Kliniczne

Aktualności

W związku z otrzymanym jednoznacznym stanowiskiem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (pismo nr: CF/DSOZ/2010/076/0376/W/07940/JAS z dnia 23 kwietnie 2010 r.) informuję, że: “(…) przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych przez Fundusz nie mogą być świadczenia opieki zdrowotnej zawierające elementy będące przedmiotem oceny w ramach prowadzonego badania klinicznego. (…)


Cel serwisu

Celem serwisu poświęconego badaniom klinicznym jest udostępnienie najobszerniejszej wiedzy z zakresu procedur, zasad i niezbędnych dokumentów potrzebnych do sprawnego przeprowadzenia procesu zawarcia umowy na linii sponsor-ośrodek-badacz. Do kogo Niniejszy serwis skierowany jest do organizacji farmaceutycznych, które wyrażają chęć podjęcia współpracy ze Szpitalem USK im. WAM w zakresie badań klinicznych. Vademecum sponsora – zbór zasad, procedur i wymaganych dokumentów do umowy obowiązujących na terenie Szpitala USK im. WAM.

Kontakt

Zgłoszenia na badania
Umowa trójstronna

Realizacja procesu badania
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu