Administracja USK WAM

Sekretariat Dyrekcji Szpitala

tel. 42 639 35 92, 42 639 35 78
fax. 42 639 34 02
 

Główna Księgowa

Joanna Kaproń
tel. 42 639 34 36

 

Sekretariat Lecznictwa Otwartego

tel. 42 639 34 65
e-mail: specjalistyka@skwam.lodz.pl
 
 

Radca Prawny

Paulina Dorman-Okońska – tel. 42 639 34 07

 

Kierownik Działu Kadr i Płac

Ewa M. Latuszkiewicz – tel. 42 639 34 40

 

Szpital przy ul. Żeromskiego i Pl. Hallera

Kadry – tel. 42 639 34 41
Płace – tel. 42 639 34 32

 

Szpital przy ul. Sterlinga

Kadry – tel. 42 639 34 92
Płace – tel. 42 639 34 48
 

Sprawy socjalno-bytowe

 tel. 42 664 43 59

 

Dział Zamówień Publicznych

tel. 42 639 34 53, 42 639 34 52
 

Dział  Techniczny

tel. 42 639 34 50, 42 639 34 93
 

Dział Służby BHP i Ochrony PPOŻ.

Łódź, ul. Sterlinga 1/3
BHP tel.: 42 66 44 363, 42 66 44 234, 42 66 44 217
PPOŻ. tel.: 42 66 44 361

 

Kancelaria główna

Łódź
ul. Żeromskiego 113,
tel. 42 639 34 46

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu