Izba Przyjęć z Oddziałem Pomocy Doraźnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel. 042 639 34 20, 042 639 34 24
e-mail: izbaprzyj@skwam.lodz.pl

KIEROWNIK Izby Przyjęć
dr n. med. Barbara Kowalska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Beata Gładych-Kosiacka

Izba Przyjęć jest miejscem pierwszego kontaktu z pacjentami przyjmowanymi do Szpitala. W Izbie Przyjęć udzielana jest w trybie całodobowym pomoc doraźna w stanach zachorowaniach. Pomoc realizowana jest przez wysoko wykwalifikowany personel – lekarza dyżurnego Izby Przyjęć, lekarzy dyżurnych Klinik oraz pielęgniarki, ratowników medycznych i sanitariuszy. Istnieje możliwość wstępnej diagnostyki pacjenta przez wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i obrazowych. Do dyspozycji pacjentów pozostają w pełni wyposażone karetki w wysokiej jakości sprzęt i materiały medyczne.

 

W obrębie Izby znajdują się:

  • sala intensywnego nadzoru, wyposażona w sprzęt niezbędny do podejmowania działań ratunkowych w stanach zagrożenia życia
  • gabinety lekarskie, w których udzielana jest pomoc doraźna w nagłych zachorowaniach i odbywają się niezbędne konsultacje specjalistyczne
  • gabinet zabiegowy, w którym wykonuje się drobne zabiegi chirurgiczne
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu