Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

90-647  Łódź, Pl. Hallera 1
tel. (0 42) 63 93 075
fax. (0 42) 63 93 076
e-mail:h.chir.s@skwam.lodz.pl

ZESPÓŁ KLINIKI
Kierownik
prof. dr hab. n. med. Adam Dziki

 

Adiunkci
dr n. med. Jarosław Cywiński
dr n. med. Włodzimierz Koptas
dr n. med. Ewa Langner
dr n. med. Marcin Tchórzewski
dr n. med. Radzisław Trzciński

Starsi Asystenci
dr n. med. Jarosław Buczyński
dr n. med. Jarosław Cywiński
lek. med. Piotr Narbutt
           
Młodsi Asystenci
dr n. med. Michał Mik
dr n. med. Adam Skowroński
lek. med. Łukasz Dziki
lek. med. Renata Kędzia-Berut
lek. med. Michał Spychalski
lek. med. Maciej Berut
lek. med. Ryszard Kujawski
lek. med. Jan Morawiec
lek. med. Kinga Rośniak
lek. med. Mariusz Skoneczny
lek. Michał Pusty

Pielęgniarka Oddziałowa
Teresa Kresińska

Sekretariat
Anna Sosnowska – sekretarka medyczna

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
W ramach działalności dydaktycznej realizowane są zajęcia z chirurgii dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego, Wojskowo-Lekarskiego, studentów Oddziału Studiów Anglojęzycznych oraz kierunku dietetyka Wydziału Nauk o Zdrowiu. Dodatkowo studenci Wydziału Pielęgniarstwa UM w Łodzi realizują prace licencjackie oraz magisterskie.  W Klinice prowadzone są również studia doktoranckie dla absolwentów uczelni medycznych. W Klinice działa studenckie koło naukowe, które daje szansę zainteresowanym studentom na uczestnictwo w pracy naukowej. Adiunkci Kliniki sprawują również opiekę nad studentami w ramach Indywidualnego Toku Studiów.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

  • Patogeneza i leczenie nowotworów jelita grubego
  • Rola cytokin prozapalnych w nieswoistych, przewlekłych chorobach zapalnych jelita grubego

 • Ocena wyników odległych leczenia uszkodzeń aparatu zwieraczowego
 • Ocena jakości życia pacjentów po operacyjnym leczeniu nowotworów odbytnicy

PROFIL DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNO-USŁUGOWEJ

 • Chirurgia jelita grubego
  • Nowotwory jelita grubego
  • Choroby zapalne przewodu pokarmowego – wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna
  • Przetoki jelitowe
 • Proktologia
   • Nietrzymanie stolca
   • Wypadanie odbytnicy

  • Przetoki okołoodbytnicze
  • Guzki krwawnicze
  • Szczeliny
  • Leczenie zaburzeń czynnościowych aparatu zwieraczowego
 • Chirurgia laparoskopowa
  • Laparoskopowa cholecystektomia
  • Laparoskopowa adrenalektomia
  • Laparoskopowe resekcje jelita grubego
  • Laparoskopowe zabiegi naprawcze przepukliny rozworu przełykowego
 • Chirurgia endokrynologiczna
  • Operacje tarczycy
  • Operacje nadnerczy
 • Chirurgia ogólna
  • Choroby żołądka i dwunastnicy
  • Zabiegi resekcyjne wątroby i trzustki
  • Przepukliny brzuszne
  • Inne zabiegi chirurgiczne z zakresu jamy brzusznej
 • Klinika posiada pracownie: endoskopową, ultrasonograficzną oraz badań czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

INFORMACJE DODATKOWE
Klinika organizuje cyklicznie, co dwa lata, międzynarodowe sympozja proktologiczne, na których prezentowane są najnowsze doniesienia z zakresu chirurgii kolorektalnej i proktologii przez czołówkę światowych specjalistów. Ponadto 3-4 razy w roku organizowane są warsztaty z zakresu chirurgii jelita grubego dla chirurgów z całej Polski.
W rankingu szpitali tygodnika „Newsweek” w 2006 roku Klinika została uznana za najlepszy oddział chirurgiczny leczenia raka jelita grubego w Polsce, a ponadto w 2005 roku, w rankingu szpitali tygodnika „Wprost” zajęła pierwsze miejsce w zakresie wykonywania przedniego wycięcia odbytnicy z całkowitym wycięciem mezorektum oraz znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych oddziałów chirurgicznych w kraju.

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu