Władze

Dyrektor Szpitala – dr n. med. Wiesław Chudzik

W 1971 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi z 1977r. W 1978r. odbył staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Po stażu podjął pracę lekarza w Jednostce Wojskowej 1039 w Przemyślu do 1980r. Asystent w Katedrze Anatomii Prawidłowej Człowieka WAM w Łodzi w latach 1980-1986. Od 1986 asystent, starszy asystent a od 1998r. adiunkt w Klinice Neurologii WAM. W 2000r. ukończył studia podyplomowe w zakresie planowania i zarządzania w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Od 2002r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów. Posiada specjalizację z neurologii, rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej. Autor 71 prac opublikowanych piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Organizator i współorganizator wielu Zjazdów i Konferencji m.in. XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Łodzi w 2005r. Od 2008r. Przewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Od 2000r. Prezes Klubu Sportowego Budowlani – Łódź.

 


Zastępca Dyrektora ds. Medycznych – dr n. med. Konrad Walczak

Absolwent XIII L. O.  im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi z 1991 roku. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu im. Kopernika w Łodzi. W latach 2001 – 2004 w ramach specjalizacji z zakresu Chorób Wewnętrznych, rezydent na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. Madurowicza w Łodzi. Od 2004 roku  asystent, następnie kolejno starszy asystent oraz adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii   USK im. WAM – CSW w Łodzi. W 2009 roku  uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych i diabetologii. Członek Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

 

 


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych – mgr inż. Joanna Pulińska-Gdulewicz

Absolwentka I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. W 1997 ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej. Dyrektor ekonomiczno-finansowy w dużych spółkach w latach 1999-2002. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. podatkowych “Elma-PolAudit” Sp. z o. o. w latach 2005-2010. W latach 1997-2009 odbyła liczne kursy m.in.  szkolenia dla biegłych rewidentów, szkolenia dla księgowych czy kurs Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowany przez Ernst & Young Academy of Businnes. Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w 2003 roku. Posiada doświadczenie w kontroli skarbowej oraz uprawnienia biegłego rewidenta.

 

 


Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – mgr Agnieszka Topolska


Pełnomocnik Dyrektora ds. Medycznych i Organizacyjnych (Plac Hallera) – prof. dr hab. n. med. Lucjan Pawlicki

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu