Zamówienia publiczne

303/304/UODL/ZP/U/2018 WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH, BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DLA SP ZOZ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO im. WAM

Termin składania ofert: 20.08.2018 r., godz. 10:00

Termin składania ofert: 27.08.2018 r., godz. 10:00

 Dokumenty do pobrania:

01.08.2018 r. – Ogłoszenie

01.08.2018 r. – Szczegółowe warunki konkursu ofert 

01.08.2018 r. – Formularz asortymentowo cenowy 

13.08.2018 r. – Zmiana terminu składania ofert, zmiana regulaminu

 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

198/314/PN/ZP/D/2018 - Dostawa materiałów stosowanych do dezynfekcji

Termin składania ofert: 11.09.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.09.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

01.08.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 146-333833

01.08.2018 r. – SIWZ z załącznikami

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
  fax 42 63 93 547
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

288/313/PN/ZP/U/2018 usługa transportu sanitarnego oraz transportu pacjentów dializowanych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranó

Termin składania ofert: 06.08.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia  ofert: 06.08.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

26.07.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 

26.07.2018 r. – SIWZ z załącznikami

02.08.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

06.08.2018 r. – Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

 

 

 

 

 

 

293/PN/ZP/D/2018 - Dostawa mebli dla Poradni i Centrum Szybkiej Diagnostyki Reumatologicznej

Termin składania ofert: 02.08.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 02.08.2018 r., godz. 09:30

!!! UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 24.08.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 24.08.2018 r., godz. 09:30

Dokumenty do pobrania:

25.07.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 594348-N-2018

25.07.2018 r. – SIWZ z załącznikami

31.07.2018 r. – Zmiana terminu: pismo i zmiana ogłoszenia


 

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
  fax 42 63 93 547
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

292_PN_ZP_D_2018 Dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: 31.07.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 31.07.2018 r. godz. 10:30

20.07.2018 r. –Ogłoszenie o zamówieniu 592780-N-2018

20.07.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

27.07.2018 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

31.07.2018 r. – Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

 

Postępowanie prowadzi:
Wojciech Zwoliński
tel. 42 63 93 453, fax 42 63 93 458
e-mail: w.zwolinski@skwam.lodz.pl

180/PN/D/2018 - Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki

Termin składania ofert: 23.08.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 23.08.2018 r. godz. 11:00

18.07.2018 r. –Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 136-310538

18.07.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

274/PN/ZP/U/2018 Usługa serwisowania systemów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi CliniNet, NetRaad, STER

Termin składania ofert: 20.07.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia  ofert: 20.07.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

10.07.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 

10.07.2018 r. – SIWZ z załącznikami

17.07.2018 r. – odpowiedzi na pytania 

20.07.2018 r. – Zestawienie złożonych ofert 

08.08.2018 r. – Zatwierdzenie wyniku postępowania 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

 

 

 

 

 

 

171/PN/ZP/D/2018 Dostawa systemu aspiracyjno- próżńiowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą sprzętu

 Termin składania ofert: 06.06.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 06.06.2018 r godz. 09:30

 

27.04.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

27. 04.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

30. 05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania 

06. 06.2018 r. – Zestawienie złożonych ofert 

10. 08.2018 r. – Zatwierdzenie wyniku postępowania 

 

Postępowanie prowadzi:
Marta Teodorowicz- Stoińska
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.teodorowicz@skwam.lodz.pl

 

 

23/151/152/153/165/178/PN/ZP/D/2018 - dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Termin składania ofert: 23.05.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 23.05.2018 r. godz. 11:00

17.04.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

17.04.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

15.05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

23.05.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 23.05.2018 r.

17.08.2018 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz o unieważnieniu postępowania w części

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

186/PN/ZP/D/2018 - Dostawa surowców do produkcji leków recepturowych do Apteki Szpitalnej

Termin składania ofert: 29.05.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 29.05.2018 r. godz. 11:00.

17.04.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-059072 przesłane dnia 17.04.2018 r. do Dz.Urz. UE

19.04.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami; Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.Urz. UE

10.05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

 29.05.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 29.05.2018 r.

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

98/99/PN/ZP/D/2018 Dostawa preparatów do żywienia pacjentów
78/93/94/95/100/101/102/103/115/PN/ZP/D/2018 Dostawa materiałów i dzierżawa sprzętu,, jednorazowego sprzętu, wkładów do podawania środków kontrastowych, pasków do badań poziomu glikemii, drutów i dyst

Termin składania ofert: 11.05.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.05.2018 r godz. 09:30

 UWAGA!!!

Termin składania ofert: 05.06.2018 r. godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 05.06.2018 r godz. 09:30

UWAGA!!!

Termin składania ofert: 05.07.2018 r. godz. 09:00

 

Termin otwarcia ofert: 05.07.2018 r godz. 09:30

UWAGA !!

Termin składania ofert: 18.07.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 18.07.2018 r godz. 09:30

 

04.04.2018r. – Ogłoszenie o zamówieniu

04.04.2018r. – SIWZ wraz z Załącznikami

27.04.2018 r.- Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

27.04.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

15.05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania Wykonawców

15.05.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z załącznikami

15.05.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2

19.06.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

19.06.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 3

19.06.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z Załącznikami

Uwaga

29.06.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

29.06.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 

29.06.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z Załącznikami

18.07.2018 r. – Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert 

 

Postępowanie prowadzi:
Marta Teodorowicz- Stoińska
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.teodorowicz@skwam.lodz.pl

353/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu jednorazowego dla Bloków Chirurgicznych

 Termin składania ofert: 04.01.2018 r. godz. 10:00.

 Termin otwarcia ofert: 04.01.2018 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 19.01.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 19.01.2018 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 12.02.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 12.02.2018 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 23.02.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 23.02.2018 r. godz. 11:00.

22.11.2017 r – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 224-465400

22.11.2017 r. – SIWZ wraz z załącznikami

21.12.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21.12.2017 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

10.01.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10.01.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

05.02.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

05.02.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

06.02.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

06.02.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

06.02.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ

23.02.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 23.02.2018 r.

10.08.2018 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz unieważnieniu postępowania w części

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

97/142/161/335/395/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

 

Termin składania ofert: 29.11.2017 r. godz. 10:00.

 

Termin otwarcia ofert: 29.11.2017 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 15.12.2017 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 15.12.2017 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 12.01.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 12.01.2018 r. godz. 11:00.

23.10.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 203-417880

23.10.2017 r. – SIWZ wraz z załacznikami

20.11.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20.11.2017 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

05.12.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

05.12.2017 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

22.12.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

22.12.2017 r. – Odpowiedzi na pytania

22.12.2017 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

12.01.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

24.04.2018 r. – Sprostowanie do zestawienia z otwarcia ofert

 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

19/PN/ZP/D/2017 - dostawa staplerów oraz sprzętu dla bloków operacyjnych

Termin składania ofert: 17.05.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.05.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 05.06.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 30.06.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 30.06.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 17.08.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.08.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 20.09.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 20.09.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 19.10.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 14.11.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.11.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 14.12.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.12.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 31.01.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 11.04.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 11.04.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 22.10.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 22.10.2018 r. godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

11.04.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.UE; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

12.05.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert- informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowane zmiana ogłoszenia

01.06.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia

23.06.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

24.07.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

18.09.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

17.10.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

06.11.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

04.12.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłsozenia

23.01.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

27.03.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

19.06.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

Plan Zamówień Publicznych 2018
REGULAMIN postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w USK im. WAM - CSW - aktualizacja 01.04.2017 r.
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu