Zamówienia publiczne

284/334/388/PN/ZP/D/2018 - Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej

Termin składania ofert: 11.12.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.12.2018 r., godz. 09:45

 Dokumenty do pobrania:

17.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 200-453856

17.10.2018 r. – SIWZ z załącznikami

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

179/241/244/387/PN/ZP/D/2018 - Dostawy odczynników i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej

Termin składania ofert: 04.12.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 04.12.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

17.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 200-454041

17.10.2018 r. – SIWZ z załącznikami

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

291/PN/ZP/D/2018 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.12.2018 r. godz. 11:00

17.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

17.10.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

289/PN/ZP/RB/2018 - Ułożenie wykładziny w obiektach USK im. WAM - CSW w Łodzi

Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 27.11.2018 r. godz. 11:00

16.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

245/PN/ZP/D/2018 - Dostawa materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert: 23.11.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 23.11.2018 r. godz. 11:00

16.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

393/394/PN/ZP/D/2018 - Dostawa sprzętu hemodynamicznego na potrzeby Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

Termin składania ofert: 29.11.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2018 r. godz. 11:00

16.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2018 r. – SIWZ z załącznikami

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

199/PN/ZP/D/2018 - Dostawa odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatu

Termin składania ofert: 29.11.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

11.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 196-442614

11.10.2018 r. – SIWZ z załącznikami

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

205/PN/ZP/D/2018 - Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Medycyny Nuklearnej

Termin składania ofert: 15.11.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.11.2018 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

118/119/227/PN/ZP/RB/2018 - Remont magazynu odpadów medycznych – pakiet 1 Dostawa, montaż instalacji wentylacyjnej mechanicznej w pomieszczeniach Sterylizacji – pakiet 2 Wykonanie projektu

Termin składania ofert: 13.11.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 13.11.2018 r., godz. 10:00

 Dokumenty do pobrania:

04.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 191-431009

04.10.2018 r. – SIWZ, JEDZ

04.10.2018 r. – Załączniki do pakietu 1

04.10.2018 r. – Załączniki do pakietu 2

04.10.2018 r. – Załączniki do pakietu 3

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.p

251/PN/ZP/U/2018 - Usługa wywozu i utylizacji odpadów z kompleksów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Termin składania ofert: 06.11.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 06.11.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

01.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 188-424930

01.10.2018 r. – SIWZ z załącznikami

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

239/WR/ZP/D/2018 Dostawa bez trzpieniowych odwróconych endoprotez stawu ramiennego
356/PN/ZP/D/2018 - Dostawa ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Ło

Termin składania ofert: 04.10.2018 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 04.10.2018 r. godz. 12:30

26.09.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 622015-N-2018

26.09.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

02.10.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

04.10.2018 r. – Informacja z otwarcia oferty

16.10.2018 r. – Roztrzygnięcie postępowania

Postępowanie prowadzi:
mgr Wojciech Zwoliński
  e-mail: w.zwolinski@skwam.lodz.pl

183/166/259/.../357/PN/ZP/U/2018 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oraz dostawa akcesoriów / wyposażenia dodatkowego dla US

Termin składania ofert: 05.11.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 05.11.2018 r. godz. 11:00

25.09.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 184-416438

25.09.2018 – SIWZ wraz z załącznikami

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

338/PN/ZP/D/2018 - Dostawa sprzetu medycznego (Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca)

Termin składania ofert: 29.10.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 29.10.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

20.09.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 181-409551

20.09.2018 r. – SIWZ z załącznikami

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

207/252/PN/ZP/D/2018 - Dostawa implantów neurochirurgicznych

Termin składania ofert: 25.10.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 25.10.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

19.09.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 180-407605

19.09.2018 r. – SIWZ z załącznikami

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

89/117/136/138/201/225/226/271/296/297/PN/ZP/D/2018 Dostawa narzędzi medycznych

 

Termin składania ofert: 05.10.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 05.10.2018 r., godz. 09:30

Termin składania ofert: 09.10.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 09.10.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

10.09.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 614542-N-2018

10.09.2018 r. – SIWZ z załącznikami

10.09.2018 r. – Formularz asortymentowo-cenowy

02.10.2018 r. – Przedłużenie terminu składania ofert

02.10.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

05.10.2018 r. – Pytania i odpowiedzi

05.10.2018 r. – Formularz asortymentowo cenowy

09.10.2018 r. – Zestawienie z otrawcia ofert

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

80/81/82/140/141/158/197/260/261/301/302/325/PN/ZP/D/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla USK im WAM-CSW w Łodzi

Termin składania ofert: 15.10.2018 r., godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 15.10.2018 r., godz. 09:30

Termin składania ofert: 22.10.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.10.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

28.08.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 164-374158

28.08.2018 r. – SIWZ z załącznikami

28.08.2018 r. – Formularz asortymentowo-cenowy

28.08.2018 r. – JEDZ

02.10.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

02.10.2018 r. – Zmiana terminu składania ofert  

02.10.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

10.10.2018 r. – Odpowiedzi na pytania  

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

315/PN/ZP/D/2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Termin składania ofert: 30.08.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia  ofert: 30.08.2018 r., godz. 09:30

Termin składania ofert: 03.09.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia  ofert: 03.09.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

22.08.2018r. Ogłoszenie o zamówieniu BZP 

22.08.2018r.  – SIWZ z załącznikami

22.08.2018  – Formularz cenowy

28.08.2018 – Przedłużenie terminu składania ofert 

28.08.2018 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

28.08.2018 – Odpowiedzi na pytania 

03.09.2018 –  Zestawienie ofert 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

 

 

 

 

 

 

198/314/PN/ZP/D/2018 - Dostawa materiałów stosowanych do dezynfekcji

Termin składania ofert: 11.09.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.09.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

01.08.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 146-333833

01.08.2018 r. – SIWZ z załącznikami

04.09.2018 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

11.09.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dna 11.09.2018 r.

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
  fax 42 63 93 547
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

288/313/PN/ZP/U/2018 usługa transportu sanitarnego oraz transportu pacjentów dializowanych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranó

Termin składania ofert: 06.08.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia  ofert: 06.08.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

26.07.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 

26.07.2018 r. – SIWZ z załącznikami

02.08.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

06.08.2018 r. – Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

23.08.2018 r. – Wyniki

25.09.2018 r. – Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejsze w pakiecie nr 4

 

 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180/PN/D/2018 - Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki

Termin składania ofert: 23.08.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 23.08.2018 r. godz. 11:00

18.07.2018 r. –Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 136-310538

18.07.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

 Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 23.08.2018 r.

14.09.2018 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

78/93/94/95/100/101/102/103/115/PN/ZP/D/2018 Dostawa materiałów i dzierżawa sprzętu,, jednorazowego sprzętu, wkładów do podawania środków kontrastowych, pasków do badań poziomu glikemii, drutów i dyst

Termin składania ofert: 11.05.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.05.2018 r godz. 09:30

 UWAGA!!!

Termin składania ofert: 05.06.2018 r. godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 05.06.2018 r godz. 09:30

UWAGA!!!

Termin składania ofert: 05.07.2018 r. godz. 09:00

 

Termin otwarcia ofert: 05.07.2018 r godz. 09:30

UWAGA !!

Termin składania ofert: 18.07.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 18.07.2018 r godz. 09:30

 

04.04.2018r. – Ogłoszenie o zamówieniu

04.04.2018r. – SIWZ wraz z Załącznikami

27.04.2018 r.- Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

27.04.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

15.05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania Wykonawców

15.05.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z załącznikami

15.05.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2

19.06.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

19.06.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 3

19.06.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z Załącznikami

Uwaga

29.06.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

29.06.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 

29.06.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z Załącznikami

18.07.2018 r. – Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert 

 

Postępowanie prowadzi:
Marta Teodorowicz- Stoińska
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.teodorowicz@skwam.lodz.pl

97/142/161/335/395/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

 

Termin składania ofert: 29.11.2017 r. godz. 10:00.

 

Termin otwarcia ofert: 29.11.2017 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 15.12.2017 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 15.12.2017 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 12.01.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 12.01.2018 r. godz. 11:00.

23.10.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 203-417880

23.10.2017 r. – SIWZ wraz z załacznikami

20.11.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20.11.2017 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

05.12.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

05.12.2017 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

22.12.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

22.12.2017 r. – Odpowiedzi na pytania

22.12.2017 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

12.01.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

24.04.2018 r. – Sprostowanie do zestawienia z otwarcia ofert

07.09.2018 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz unieważnieniu postępowania w części

 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

19/PN/ZP/D/2017 - dostawa staplerów oraz sprzętu dla bloków operacyjnych

Termin składania ofert: 17.05.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.05.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 05.06.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 30.06.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 30.06.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 17.08.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.08.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 20.09.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 20.09.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 19.10.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 14.11.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.11.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 14.12.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.12.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 31.01.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 11.04.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 11.04.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 22.10.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 22.10.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 18.12.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2018 r. godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

11.04.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.UE; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

12.05.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert- informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowane zmiana ogłoszenia

01.06.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia

23.06.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

24.07.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

18.09.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

17.10.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

06.11.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

04.12.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłsozenia

23.01.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

27.03.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

19.06.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

15.10.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

Plan Zamówień Publicznych 2018
REGULAMIN postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w USK im. WAM - CSW - aktualizacja 01.04.2017 r.
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu