Zamówienia publiczne

67/UODL/ZP/U/2019 - wykonywanie badań laboratoryjnych, badań kierowców

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. godz. 10:00.

Dokumenty do pobrania:

12.06.2019 r. – Ogłoszenie, regulamin, załączniki

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

106/PN/ZP/U/2019 - Usługa wywozu i utylizacji odpadów z kompleksów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Termin składania ofert: 17.06.2019 r., godz. 09:00

 

Termin otwarcia ofert: 17.06.2019 r., godz. 09:30

!!! UWAGA !!! Zmiana terminu składani i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 18.06.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 18.06.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

07.06.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 558030-N-2019
07.06.2019 r. – SIWZ z załącznikami

13.06.2019 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540119655-N-2019

13.06.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ, modyfikacja załączników

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

90/PN/ZP/D/2019 dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Termin składania ofert: 12.07.2019r. godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 12.07.2019r. godz. 10.00

07.06.2019r. SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu, JEDZ, Klucz publiczny

114/PN/ZP/D/2019 - Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 11.07.2019 r., godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 11.07.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

07.06.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 109-264947

07.06.2019 r. – SIWZ z załącznikami

   

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

122/PN/ZP/D/2019 - Dostawa sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 12.06.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 12.06.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

04.06.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 556221-N-2019

04.06.2019 r. – SIWZ z załącznikami

07.06.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ wraz z modyfikacją załączników

12.06.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 12.06.2019 r.

   

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

96/PN/ZP/D/2019 - Dostawy materiałów zużywalnych

Termin składania ofert: 02.07.2019 r., godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 02.07.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

28.05.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 102-246741

28.05.2019 r. – SIWZ z załącznikami

 

   

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

121/PN/ZP/U/2019 - Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostaw

Termin składania ofert: 06.06.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 06.06.2019 r., godz. 09:30

 !!! UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 11.06.2019 r., godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 11.06.2019 r., godz. 09:30

!!! UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 13.06.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 13.06.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

28.05.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 553167-N-2019

28.05.2019 r. – SIWZ z załącznikami

04.06.2019 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540111346-N-2019

05.06.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

10.06.2019 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540115362-N-2019

10.06.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ, modyfikacja treści SIWZ

12.06.2019 r. – Wyjasnienia treści SIWZ

13.06.2019 r. – Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert z dnia 13.06.2019 r.

 

   

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

102/PN/ZP/U/2019 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oraz dostawą akcesoriów/wyposażenia dodatkowego dla Uniwersyteckiego Szp

Termin składania ofert: 27.06.2019 r. godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 27.06.2019 r. godz. 10.00.

Dokumenty do pobrania:

24.05.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 100-242386

24.05.2019 r. – SIWZ wraz z załącznikami

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

111/PN/ZP/D/2019-Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia zawodowego i medycznego dla personelu szpitala
86/PN/ZP/D/2019 - Dostawa wyciskarek szczękowych i akcesoriów do maszyn myjąco-szorujących dla USK im. WAM-CSW

Termin składania ofert: 31.05.2019 r. – godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 31.05.2019 r. – godz. 10:30

22.05.2019 r.  – Ogłoszenie o zamówieniu

22.05.2019 r. – SIWZ i Załączniki

31.05.2019 r. – Zestawienie złożonych ofert z dnia 31.05.2019 r.

03.06.2019 r. – Unieważnienie postępowania w części – Pakiet nr 1

 

 

 

Postępowanie prowadzi:

mgr inż. Anna Majewska

a.majewska@skwam.lodz.pl

65/PN/ZP/D/2019 - dostawa materiałów zużywalnych do plazmaferezy wraz z dzierżawą sprzętu do terapii nerkozastępczej

Termin składania ofert: 04.06.2019 r. godz. 08:30
Termin otwarcia ofert: 04.06.2019 r. godz. 09:30

Dokumenty do pobrania:

30.04.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 084-199019 i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

28.05.2019 r. – Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, zmiana zapisów SIWZ (wzoru umowy)

04.06.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Wioleta Kaczmarek
e-mail: w.kaczmarek@skwam.lodz.pl

78/PN/ZP/U/2019 - Usługa transportu sanitarnego pacjentów dla Uniwersyteckie

Termin składania ofert: 09.05.2019 r. – godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 09.05.2019 r. – godz. 10:30

Zmiana terminu składania ofert: 10.05.2019 r. godz. 10:00

Zmiana terminu otwarcia ofert: 10.05.2019 r. godz. 10:30

Dokumenty do pobrania:

26.04.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

26.04.2019 r. – SIWZ z załącznikami

07.05.2019 r. – Wyjaśnienia do SIWZ

07.05.2019 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

10.05.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

28.05.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze ofery najkorzystniejszej w zakresie Pakietów nr 1, 2 i 3

Postępowanie prowadzi:

mgr inż. Anna Majewska

a.majewska@skwam.lodz.pl

42/PN/ZP/D/2019 - Usługa pralnicza dla Szpitala USK im. WAM-CSW w Łodzi

Termin składania ofert: 28.05.2019 r., godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 28.05.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

24.04.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 080-192192

24.04.2019 r. – SIWZ z załącznikami

21.05.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

29.05.2019 r. – Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert z dnia 28.05.2019 r.

 

 

   

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

75/PN/ZP/D/2019 - Dostawa sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 23.05.2019 r., godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 23.05.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

19.04.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 078-185571

19.04.2019 r. – SIWZ z załącznikami

16.05.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ wraz z modyfikacją załączników

24.05.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 23.05.2019 r.

24.05.2019 r. – Unieważnienie postępowania w pakiecie 5

 

   

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

66/PN/ZP/D/2019 - Dostawa implantów, materiałów kościozastępczych oraz sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 

Termin składania ofert: 22.05.2019 r. godz. 09:00.

 

Termin otwarcia ofert: 22.05.2019 r. godz. 10.00.

Termin składania ofert: 28.05.2019 r. godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 28.05.2019 r. godz. 10.00.

Dokumenty do pobrania:

18.04.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 077-182889

18.04.2019 r. – SIWZ wraz z załącznikami

30.04.2019 r. – Odpowiedzi na pytania

06.05.2019 r. – Odpowiedzi na pytania 2

10.05.2019 r. – Ogłoszenie o zmianie 2019-066480

10.05.2019 r. – Odpowiedzi na pytania 3, zmodyfikowana SIWZ, załączniki

29.05.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

11.06.2019 r. – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części

13.06.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w pakiecie nr 6

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

52/PN/ZP/D/2019 - Dostawa sprzętu jednorazowego na potrzeby Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

Termin składania ofert: 13.05.2019 r. godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 13.05.2019 r. godz. 10.00.

Dokumenty do pobrania:

10.04.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 071-167344

10.04.2019 r. – SIWZ wraz z załącznikami

17.04.2019 r. – Zmiana zapisu SIWZ

29.04.2019 r. – Odpowiedzi na pytania oraz zmodyfikowany FC

13.05.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

11.06.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

12/PN/ZP/D/2019 - Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 13.05.2019 r., godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 13.05.2019 r., godz. 09:30

!!! UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!!

Termin składania ofert: 22.05.2019 r., godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 22.05.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

09.04.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 070-164584

09.04.2019 r. – SIWZ z załącznikami

06.05.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

06.05.2019 r. – Formularz zmiany ogłoszenia

06.05.2019 r. – Modyfikacja SIWZ i załączników

22.05.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 22.05.2019 r.

11.06.2019 r. – Unieważnienie postępowania w pakietach 1, 2 oraz 6

   

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

53/PN/ZP/D/2019 - dostawa odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatów
28/PN/ZP/D/2019 - Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby Centralnej Sterylizacji USK im. WAM-CSW w Łodzi

 Termin składania ofert: 08.04.2019 r. godz. 09:00.

 Termin otwarcia ofert: 08.04.2019 r. godz. 09.30.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 Termin składania ofert: 26.04.2019 r. godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 26.04.2019 r. godz. 11:00.

05.03.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami

28.03.2019r. – Wyjasnienia do treści SIWZ

05.04.2019 r. – Formularz zmiany ogłoszenia (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

10.04.2019r. – Załącznik nr 2 po modyfikacji

29.04.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

23.05.2019r. – Informacja o wyborze I

06.06.2019r. – Informacja o wyborze II P. 12

291/PN/ZP/D/2018 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

 

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 07.12.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 28.12.2018 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 28.12.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 21.01.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.01.2019 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 31.01.2019r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:31.01.2019r. godz. 11:00

17.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

17.10.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

 04.12.2018r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

04.12.2018r. Zmiania terminu składania i otwarcia ofert

19.12.2018r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

19.12.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

04.01.2019 Ogłoszenie o zmianie

04.01.2019 SIWZ po mofyfikacji

04.01.2019 Formularz asortymentowo cenowy po modyfikacji

04.01.2019 Wyjaśnienia do treści SIWZ

15.01.2019r. Ogłoszenie o zmianie

15.01.2019r. Wyjaśnienia do treści SIWZ

15.01.2019r. Formularz asortymentowo cenowy po modyfikacji 2

18.01.2019r. Wyjaśnienia do treści SIWZ

04.02.2019r. Zestawienie z otwarcia ofert 

08.02.2019r. Sprostowanie Zestawienia z otwarcia ofert Pak. 35, 36

15.03.2019r. Informacja o unieważnieniu w częściach

20.03.2019r. Informacja o wyborze I

04.04.2019r. Informacja o wyborze II

12.04.2019r. Informacja o wyborze III

18.04.2019r. Informacja o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty w Pak. nr 30

18.04.2019r. Informacja o wyborze IV

26.04.2019r. Informacja o wyborze V

16.05.2019r. Informacja o wyborze VI

14.06.2019r. Informacja o wyborze VII

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Agnieszka Dominczyk
e-mail: a.dominczyk@skwam.lodz.pl

506/PN/ZP/RB/2017 - Budowa Ponadregionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżkowym i diagnostycznym oraz całodobowym lądowiskiem dla śmigłowców

  Termin składania ofert: 30.01.2018 r. godz. 10:00.

 Termin otwarcia ofert: 30.01.2018 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 06.03.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 06.03.2018 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 09.03.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 09.03.2018 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 15.03.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 15.03.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 19.03.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 19.03.2018 r. godz. 11:00

22.12.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 246-513786

22.12.2017 r. – SIWZ wraz z załącznikami

22.12.2017 r. – STWIORB          Dokumentacja projektowa: Część 1         Część 2        Część 3         Część 4

11.01.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane dnia 11.01.2018 r. do Dz.Urz.UE

11.01.2018 r. – Odpowiedź na pytanie

17.01.2018 r. – Dokumentacja – braki i uzupełnienia (zip, 109MB)

17.01.2018 r. – Dokumentacja – uzupełnienia 2 (19MB)

17.01.2018 r. – Informacja dot. dokumentacji projektowej

22.01.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Sprostowanie) przesłane dnia 22.01.2018 do Dz. Urz. UE TED

22.01.2018 r. – Zmiana terminów

22.01.2018 r. – Wizja lokalna

29.01.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

29.01.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ

29.01.2018 r. – Dokumentacja – uzupełnienia 3a

29.01.2018 r. – Dokumentacja – uzupełnienia 3b

12.02.2018 r. – Informacja z wizji lokalnej

13.02.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

13.02.2018 r. – Dokumentacja – odpowiedzi 4a

13.02.2018 r. – Dokumentacja – odpowiedzi 4b

13.02.2018 r. – Dokumentacja – odpowiedzi 4c

13.02.2018 r. – Dokumentacja – odpowiedzi 4d

21.02.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane dnia 21.02.2018 r. do Dz.Urz.UE

21.02.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

21.02.2018 r. – Dokumentacja – odpowiedzi 5

27.02.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogloszenia przesłane dnia 27.02.2018 r. do Dz.Urz.UE

27.02.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

27.02.2018 r. – Dokumentacja – odpowiedzi 6

08.03.2018 r. – Sprostowanie

14.03.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane dnia 14.03.2018 r. do Dz.Urz.UE

14.03.2018 r. – Odpowiedź na pytanie dot. zmiany terminu składania ofert

 

19.03.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

11.04.2018 r. – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

Regulamin Zamówień Publicznych 15.01.2019r.
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu