Zamówienia publiczne

292/PN/ZP/D/2017 Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla personelu szpitala USK im. WAM-CSW
268/PN/ZP/U/2017 Usługi w zakresie rocznych przeglądów pogwarancyjnych agregatów prądotwórczych eksploatowanych w obiektach USK WAM- CSW w Łodzi z podziałem na 2 pakiety
297/PN/ZP/D/2017 Dostawa sprzętu komputerowego, materiałów instalacyjnych i aparatów telefonicznych dla USK im. WAM- CSW w Łodzi z podziałem na 6 pakietów.
306/307/308/PN/ZP/D/2017 Dostawa implantów ortopedycznych
256/272/293/294/295/310/KC/ZP/U/2017 Sprzedaż złomu z obiektów USK im. WAM
276/KC/ZP/2017 Dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów vendingowych do sprzedaży napojów gorących oraz automatów do sprzedaży napojów zimnych i artykułów spożywczych
281/PN/ZP/U/2017 - Rozbudowa rezonansu magnetycznego 1,5T do postaci cyfrowej wraz z rozbudową stacji EWS dla USK im. WAM-CSW
267/290/291/PN/ZP/RB/2017 Przeprowadzenie prac porządkowych terenu wewnętrznego Szpitala, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z malowaniem słupów oraz remont pomieszczeń w budynku POZ
279/280/PN/ZP/U/2017 Usługa transportu sanitarnego oraz transportu pacjentów dializowanych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranó
258/PN/ZP/D/2017 Dostawa 20 sztuk materacy przeciwodleżynowych
192/216/229/242/252/259/263/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu medycznego dla USK im. WAM - CSW
223/PN/ZP/D/2017 - Dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Elektrofizjologii i Hemodynamiki
153/243/244/245/PN/ZP/D/2017 - dostawa implantów neurochirurgicznych
206/PN/ZP/U/2017 - Usługa pralnicza dla Szpitala USK im. WAM-CSW w Łodzi
15/111/112/113/160/163/210/211/PN/ZP/D/2017 - Dostawa odczynników diagnostycznych
19/PN/ZP/D/2017 - dostawa staplerów oraz sprzętu dla bloków operacyjnych
72/PN/ZP/D/2017 - dostawa materiałów zużywalnych dla Stacji Dializ
REGULAMIN postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w USK im. WAM - CSW - aktualizacja 01.04.2017 r.
Plan Zamówień Publicznych na rok 2017
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu