Zamówienia publiczne

212/WR/ZP/U/2018 Nadzór autorski aplikacji CLININET, NETRAAD STER
206/WR/ZP/D/2018 Dostawa materiałow zużywalnych dla Pracowni Endoskopii
235/WR/ZP/D/2018 Dostawa materiałow zuzywalnych dla potrzeb Pracowni Endoskopii
181/KC/ZP/2018 Sprzedaż mebli

Termin składania ofert: 11.07.2018 r., godz. 12:00

Termin otwarcia  ofert: 11.07.2018 r., godz. 12:30

 Dokumenty do pobrania:

19.06.2018 r. –  Ogłoszenie 

19.06.2018 r. – Warunki Przetargu

19.06.2018 r. – Umowa

19.06.2018 r. – Formularz oferty załacznik nr 1 181 KC Meble

19.06.2018 r. – Wykaz Mebli 

19.06.2018 r. – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Postępowanie prowadzi:
Wojciech Zwoliński
tel. 42 63 93 453, fax 42 63 93 458
e-mail: w.zwolinski@skwam.lodz.pl

190/PN/ZP/U/2018 Usługa serwisowania systemów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi CliniNet, NetRaad, STER , P

Termin składania ofert: 25.05.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia  ofert: 25.05.2018 r., godz. 09:30

Termin składania ofert: 08.06.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia  ofert: 08.06.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

17.05.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 

17.05.2018 r. – SIWZ z załącznikami

22.05.2018 r. – Modyfikacja załączników do SIWZ

22.05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

24.05.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

24.05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

05.06.2018 r. – Odpowiedzi na pytania2

05.06.2018 r. – Modyfikacja załącznika do SIWZ

15.06.2018 r. – Powiadomienie o unieważnieniu postępowania 

15.06.2018 r. – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

 

 

 

 

 

 

142/PN/ZP/D/2018 Dostawę materiałów hydraulicznych, ślusarsko-stolarskich, gospodarczych oraz budowlanych na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi

Termin składania ofert: 11.05.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.05.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

27.04.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu 

27.04.2018 r. – SIWZ z załącznikami

27.04.2018 r. – Formularz asortymentowo-cenowy

11.05.2018 r. – Zestawienie złożonych ofert 

01.06.2018 r. – Wybór najkorzystniejszych ofert 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

171/PN/ZP/D/2018 Dostawa systemu aspiracyjno- próżńiowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą sprzętu

 Termin składania ofert: 06.06.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 06.06.2018 r godz. 09:30

 

27.04.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

27. 04.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

30. 05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania 

06. 06.2018 r. – Zestawienie złożonych ofert 

 

Postępowanie prowadzi:
Marta Teodorowicz- Stoińska
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.teodorowicz@skwam.lodz.pl

 

 

23/151/152/153/165/178/PN/ZP/D/2018 - dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Termin składania ofert: 23.05.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 23.05.2018 r. godz. 11:00

17.04.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

17.04.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

15.05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

23.05.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 23.05.2018 r.

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

186/PN/ZP/D/2018 - Dostawa surowców do produkcji leków recepturowych do Apteki Szpitalnej

Termin składania ofert: 29.05.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 29.05.2018 r. godz. 11:00.

17.04.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-059072 przesłane dnia 17.04.2018 r. do Dz.Urz. UE

19.04.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami; Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.Urz. UE

10.05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

 29.05.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 29.05.2018 r.

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

76/PN/ZP/D/2018 - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora dla Działu Serologii i Banku Krwi

Termin składania ofert: 22.05.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.05.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

16.04.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 073-161524

16.04.2018 r. – SIWZ z załącznikami

10.05.2018 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ z modyfikacją SIWZ  

23.05.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 22.05.2018 r.

11.06.2018 r. – Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

43/62/172/PN/ZP/U/2018 Konserwacja systemów włamania i instalacji przyzywowej oraz sygnalizacji alarmu pożarowego we wszystkich obiektach USK im. WAM – CSW w Łodzi
78/93/94/95/100/101/102/103/115/PN/ZP/D/2018 Dostawa materiałów i dzierżawa sprzętu,, jednorazowego sprzętu, wkładów do podawania środków kontrastowych, pasków do badań poziomu glikemii, drutów i dyst

Termin składania ofert: 11.05.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.05.2018 r godz. 09:30

 UWAGA!!!

Termin składania ofert: 05.06.2018 r. godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 05.06.2018 r godz. 09:30

UWAGA!!!

Termin składania ofert: 05.07.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 05.07.2018 r godz. 09:30

04.04.2018r. – Ogłoszenie o zamówieniu

04.04.2018r. – SIWZ wraz z Załącznikami

27.04.2018 r.- Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

27.04.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

15.05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania Wykonawców

15.05.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z załącznikami

15.05.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2

19.06.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

19.06.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 3

19.06.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z Załącznikami

 

Postępowanie prowadzi:
Marta Teodorowicz- Stoińska
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.teodorowicz@skwam.lodz.pl

32/PN/ZP/D/2018 -Dostawa odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatu

Termin składania ofert: 16.05.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 16.05.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

03.04.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 064-141966

03.04.2018 r. – SIWZ z załącznikami

09.04.2018 r. – Formularz zmiany ogłoszenia

10.04.2018 r. – Opublikowana zmiana ogłoszenia TED 2018/S 069-153071

09.05.2018 r. – Wyjasnienia treści SIWZ   

16.05.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 16.05.2018 r.

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

31/PN/ZP/D/2018 - Dostawa implantów neurochirurgicznych

 Termin składania ofert: 08.05.2018 r., godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 08.05.2018 r., godz. 09:30

!!! UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert: 11.05.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.05.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

29.03.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 062-136803

29.03.2018 r. – SIWZ z załącznikami

24.04.2018 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ, formularz zmiany ogłoszenia, modyfikacja SIWZ z załącznikami

26.04.2018 r. – Opublikowana zmiana ogłsozenia TED 2018/S 081-181365

11.05.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

22/37/38/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/120/149/PN/ZP/D/2018 - Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej

Termin składania ofert: 10.05.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 10.05.2018 r., godz. 09:45

!!! UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 25.05.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 25.05.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

30.03.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 063-139332

30.03.2018 r. – SIWZ z załącznikami

08.05.2018 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ, modyfikacja SIWZ z załącznikami

08.05.2018 r. – Formularz zmiany ogłoszenia

14.05.2018 r. – Ogłoszenie zmian do ogłoszenia – TED 090-202846

28.05.2018 r. – Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert z dnia 25.05.2018 r.

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

33/34/35/36/150/PN/ZP/D/2018 - Dostawa odczynników i testów diagnostycznych

Termin składania ofert: 15.05.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 15.05.2018 r., godz. 09:30

!!! UWAGA !!! Zmiana terminu składani i otwarvia ofert

Termin składania ofert: 17.05.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 17.05.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

30.03.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 063-139385

30.03.2018 r. – SIWZ z załącznikami

09.05.2018 r. – Formularz zmiany ogłoszenia

09.05.2018 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

14.05.2018 r. – Ogłoszenie zmian do ogłoszenia – TED 090-202886

18.05.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 17.05.2018 r.

13.06.2018 r. – Unieważnienie postępowania w pakietach

 

 Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

96/97/PN/ZP/D/2018 Dostawa pakiet nr 1 - gazów medycznych z dzierżawą niezbędnego sprzętu - pakiet nr 2 – izotopu jodu

 

Termin składania ofert: 24.04.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 24.04.2018 r., godz. 11:00

 Dokumenty do pobrania:

09.03.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018-OJS048-105088

09.03.2018 r. – SIWZ z załącznikami

09.03.2018 r. – Formularz asortymentowo-cenowy

09.03.2018 r. – JEDZ

24.04.2018 r. – Zestawienie złożonych ofert

15.05.2018 r. – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

64/PN/ZP/U/2018 - Kompleksowa usługa w zakresie zarządzania projektami i pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Budowa Ponadregionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego

Termin składania ofert: 11.04.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 11.04.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 16.04.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 16.04.2018 r. godz. 11:00

05.03.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 044-096185

05.03.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

05.03.2018 r. – Umowy i załączniki: cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4, cz. 5, cz. 6

05.03.2018 r. – Dokumentacja projektowa: cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4, cz. 5, cz. 6, cz. 7, cz. 8, cz. 9, cz. 10, cz. 11, cz. 12, cz. 13, cz. 14

29.03.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane w dniu 29.03.2018 r do Dz.UrzUE

29.03.2018 r – Odpowiedzi na pytania

29.03.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

10.04.2018 r. – Sprostowanie

16.04.2018 r. – Zestawienie złożonych ofert z dnia 16.04.2018 r.

 08.06.2018 r. – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

8/9/10/11/12/13/14/29/PN/ZP/U/2018 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oraz dostawą akcesoriów/wyposażenia dodatkowego dla Un

Termin składania ofert: 10.04.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 10.04.2018 r. godz. 11:00

28.02.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 041-089904

28.02.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

23.03.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do Dz.Urz. UE dnia 23.03.2018 r.

23.03.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

23.03.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ

03.04.2018 r. – Odpowiedź na pytanie

03.04.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ

10.04.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 10.04.2018 r.

22.06.2018 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz unieważnieniu postępowania w części

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

353/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu jednorazowego dla Bloków Chirurgicznych

 Termin składania ofert: 04.01.2018 r. godz. 10:00.

 Termin otwarcia ofert: 04.01.2018 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 19.01.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 19.01.2018 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 12.02.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 12.02.2018 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 23.02.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 23.02.2018 r. godz. 11:00.

22.11.2017 r – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 224-465400

22.11.2017 r. – SIWZ wraz z załącznikami

21.12.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21.12.2017 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

10.01.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10.01.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

05.02.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

05.02.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

06.02.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

06.02.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

06.02.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ

23.02.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 23.02.2018 r.

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

97/142/161/335/395/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

 

Termin składania ofert: 29.11.2017 r. godz. 10:00.

 

Termin otwarcia ofert: 29.11.2017 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 15.12.2017 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 15.12.2017 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 12.01.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 12.01.2018 r. godz. 11:00.

23.10.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 203-417880

23.10.2017 r. – SIWZ wraz z załacznikami

20.11.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20.11.2017 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

05.12.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

05.12.2017 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

22.12.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

22.12.2017 r. – Odpowiedzi na pytania

22.12.2017 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

12.01.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

24.04.2018 r. – Sprostowanie do zestawienia z otwarcia ofert

 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

155/PN/ZP/D/2017 - Dostawa obłożeń dla bloków operacyjnych i materiałów jednorazowych

Termin składania ofert: 29.11.2017 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2017 r., godz. 09:45

!!! UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 19.12.2017 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 19.12.2017 r., godz. 09:45

 !!! UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 Termin składania ofert: 09.01.2018 r., godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 09.01.2018 r., godz. 09:45

 Dokumenty do pobrania:

20.10.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2017/S 202-415342

20.10.2017 r. – SIWZ z załącznikami

23.11.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia

24.11.2017 r. – Opublikowana zmiana ogłoszenia TED 2017/S 226-470692

15.12.2017 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

15.12.2017 r. – Modyfikacja SIWZ z załącznikami

20.12.2017 r. – ogłoszenie zmian TED 2017/S 243-506320

09.01.2018 r. – Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert z dnia 09.01.2018 r.

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

19/PN/ZP/D/2017 - dostawa staplerów oraz sprzętu dla bloków operacyjnych

Termin składania ofert: 17.05.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.05.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 05.06.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 30.06.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 30.06.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 17.08.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.08.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 20.09.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 20.09.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 19.10.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 14.11.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.11.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 14.12.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.12.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 31.01.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 11.04.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 11.04.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 22.10.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 22.10.2018 r. godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

11.04.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.UE; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

12.05.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert- informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowane zmiana ogłoszenia

01.06.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia

23.06.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

24.07.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

18.09.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

17.10.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

06.11.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

04.12.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłsozenia

23.01.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

27.03.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

19.06.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

Plan Zamówień Publicznych 2018
REGULAMIN postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w USK im. WAM - CSW - aktualizacja 01.04.2017 r.
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu