Zamówienia publiczne

374/375/PN/ZP/D/2018 - dostawa odzieży medycznej i obuwia medycznego dla personelu szpitalnego

 

Termin składania ofert: 10.12.2018 r., godz. 09:00

 

Termin otwarcia ofert: 10.12.2018 r., godz. 09:30

Termin składania ofert: 14.12.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 14.12.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

30.11.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

07.12.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500293411-N-2018 z dnia 07-12-2018 r.

07.12.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

11.12.2018 r. – Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ; zmodyfikowana SIWZ z załącznikami

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Wioleta Kaczmarek
e-mail: w.kaczmarek@skwam.lodz.pl

381/WR/ZP/U/2018 Dostawa leków na okres 18 miesięcy.
384/382/WR/ZP/U/2018 Dostawa leków na okres 12 miesięcy
317/400/SP/ZP/U/2018 - Całodobowe żywienie pacjentów oraz posiłki profilaktyczne dla USK im. WAM-CSW w formie cateringu

Termin składania ofert: 03.12.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.12.2018 r., godz. 10:30

 Dokumenty do pobrania:

23.11.2018 r. – Nieobowiązkowe ogłoszenie o zamówieniu BZP 652216-N-2018

23.11.2018 r. – Ogłoszenie

30.11.2018 r. – Wyjasnienia treści SIWZ, modyfikacja Opisu Przedmiotu Zamówienia

05.12.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 03.12.2018 r.

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

407/PN/ZP/D/2018 - Dostawa sprzętu medycznego – narzędzi do videotorakochirurgii

Termin składania ofert: 23.11.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 23.11.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

15.11.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 648367-N-2018

15.11.2018 r. – SIWZ z załącznikami

23.11.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 23.11.2018 r.

04.12.2018 r. – Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

316/PN/ZP/D/2018 - Dostawa materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych
188/PN/ZP/U/2018 - Usługa w zakresie przeglądów, konserwacji oraz naprawy central wentylacyjnych

Termin składania ofert: 31.10.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 31.10.2018 r. godz. 10:30

23.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

23.10.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

12.11.2018 r. – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

284/334/388/PN/ZP/D/2018 - Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej

  Termin składania ofert: 11.12.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.12.2018 r., godz. 09:45

Termin składania ofert: 28.12.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 28.12.2018 r., godz. 09:45

 Dokumenty do pobrania:

17.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 200-453856

17.10.2018 r. – SIWZ z załącznikami

30.11.2018 r. – Modyfikacja załącznika nr 2

07.12.2018 r. – Formularz zmiany ogłoszenia

07.12.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

11.12.2018 r. – Zmiana ogłoszenia TED 2018/S 238-543763

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

179/241/244/387/PN/ZP/D/2018 - Dostawy odczynników i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej

Termin składania ofert: 04.12.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 04.12.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

17.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 200-454041

17.10.2018 r. – SIWZ z załącznikami

23.11.2018 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

23.11.2018 r. – Modyfikacja SIWZ z załącznikami

06.12.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 04.12.2018 r.

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

291/PN/ZP/D/2018 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

 

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.12.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 28.12.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.12.2018 r. godz. 11:00

17.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

17.10.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

 04.12.2018r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

04.12.2018r. Zmiania terminu składania i otwarcia ofert

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Agnieszka Dominczyk
e-mail: a.dominczyk@skwam.lodz.pl

289/PN/ZP/RB/2018 - Ułożenie wykładziny w obiektach USK im. WAM - CSW w Łodzi

Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 27.11.2018 r. godz. 11:00

16.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

27.11.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

245/PN/ZP/D/2018 - Dostawa materiałów opatrunkowych

 Termin składania ofert: 23.11.2018 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 23.11.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.12.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 20.12.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.12.2018 r. godz. 11:00

16.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

19.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-174663

19.11.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

22.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie opublikowane

30.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-181198

30.11.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

393/394/PN/ZP/D/2018 - Dostawa sprzętu hemodynamicznego na potrzeby Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

Termin składania ofert: 29.11.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2018 r. godz. 11:00

16.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2018 r. – SIWZ z załącznikami

14.11.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

30.11.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

199/PN/ZP/D/2018 - Dostawa odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatu

Termin składania ofert: 29.11.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2018 r., godz. 09:30

!!! UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!!

Termin składania ofert: 11.12.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.12.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

11.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 196-442614

11.10.2018 r. – SIWZ z załącznikami

23.11.2018 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

23.11.2018 r. – Formularz zmiany ogłoszenia

29.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie TED 2018/S 229-523865

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

205/PN/ZP/D/2018 - Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Medycyny Nuklearnej

Termin składania ofert: 15.11.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.11.2018 r. godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytania

Zestawienie z otwarcia ofert

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

118/119/227/PN/ZP/RB/2018 - Remont magazynu odpadów medycznych – pakiet 1 Dostawa, montaż instalacji wentylacyjnej mechanicznej w pomieszczeniach Sterylizacji – pakiet 2 Wykonanie projektu

 Termin składania ofert: 13.11.2018 r., godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 13.11.2018 r., godz. 10:00

!!! UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 21.11.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 21.11.2018 r., godz. 10:00

 Dokumenty do pobrania:

04.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 191-431009

04.10.2018 r. – SIWZ, JEDZ

04.10.2018 r. – Załączniki do pakietu 1

04.10.2018 r. – Załączniki do pakietu 2

04.10.2018 r. – Załączniki do pakietu 3

07.11.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – pismo

07.11.2018 r. – Formularz zmiany ogłoszenia

14.11.2018 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

23.11.2018 r – Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakietach

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.p

251/PN/ZP/U/2018 - Usługa wywozu i utylizacji odpadów z kompleksów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Termin składania ofert: 06.11.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 06.11.2018 r., godz. 09:30

!!! UWAGA !!! Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert !!!

Termin składania ofert: 08.11.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 08.11.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

01.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 188-424930

01.10.2018 r. – SIWZ z załącznikami

23.10.2018 r. – Modyfikacja SIWZ

23.10.2018 r. – Formularz zmiany ogłoszenia

23.10.2018 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

29.10.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu TED 2018/S 208-475627

08.11.2018 r. – Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert z dnia 08.11.2018 r.

15.11.2018 r. – Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

183/166/259/.../357/PN/ZP/U/2018 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oraz dostawa akcesoriów / wyposażenia dodatkowego dla US

 

Termin składania ofert: 05.11.2018 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 05.11.2018 r. godz. 11:00

 

Termin składania ofert: 20.11.2018 r. godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 20.11.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 03.12.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.12.2018 r. godz. 11:00

25.09.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 184-416438

25.09.2018 – SIWZ wraz z załącznikami

25.10.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-162372

25.10.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

02.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-166269

02.11.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

02.11.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

15.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-173068

15.11.2018 r. – Modyfikacja odpowiedzi i SIWZ, zmiana termin składania ofert

15.11.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

04.12.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

207/252/PN/ZP/D/2018 - Dostawa implantów neurochirurgicznych

Termin składania ofert: 25.10.2018 r., godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 25.10.2018 r., godz. 09:30

!!! UWAGA !!! Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert !!!

Termin składania ofert: 31.10.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 31.10.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

19.09.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 180-407605

19.09.2018 r. – SIWZ z załącznikami

22.10.2018 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

22.10.2018 r. – Formularz zmiany ogłoszenia

26.10.2018 r. – Opublikowana zmiana ogłoszenia TED 2018/S 206-470233

02.11.2018 r.- Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 31.10.2018 r.

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

89/117/136/138/201/225/226/271/296/297/PN/ZP/D/2018 Dostawa narzędzi medycznych

 

Termin składania ofert: 05.10.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 05.10.2018 r., godz. 09:30

Termin składania ofert: 09.10.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 09.10.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

10.09.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 614542-N-2018

10.09.2018 r. – SIWZ z załącznikami

10.09.2018 r. – Formularz asortymentowo-cenowy

02.10.2018 r. – Przedłużenie terminu składania ofert

02.10.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

05.10.2018 r. – Pytania i odpowiedzi

05.10.2018 r. – Formularz asortymentowo cenowy

09.10.2018 r. – Zestawienie z otrawcia ofert

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

80/81/82/140/141/158/197/260/261/301/302/325/PN/ZP/D/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla USK im WAM-CSW w Łodzi

Termin składania ofert: 15.10.2018 r., godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 15.10.2018 r., godz. 09:30

Termin składania ofert: 22.10.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.10.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

28.08.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 164-374158

28.08.2018 r. – SIWZ z załącznikami

28.08.2018 r. – Formularz asortymentowo-cenowy

28.08.2018 r. – JEDZ

02.10.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

02.10.2018 r. – Zmiana terminu składania ofert  

02.10.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

10.10.2018 r. – Odpowiedzi na pytania  

22.10.2018 r. – Zestawienie ofert 

13.11.2018 r. – Wyniki dotyczy pakietów 1, 2, 6, 7, 8, 11 

Zamawiający jednocześnie informuje, że rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania w ramach pozostałych pakietów nastąpi w terminie późniejszym.

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

78/93/94/95/100/101/102/103/115/PN/ZP/D/2018 Dostawa materiałów i dzierżawa sprzętu,, jednorazowego sprzętu, wkładów do podawania środków kontrastowych, pasków do badań poziomu glikemii, drutów i dyst

Termin składania ofert: 11.05.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.05.2018 r godz. 09:30

 UWAGA!!!

Termin składania ofert: 05.06.2018 r. godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 05.06.2018 r godz. 09:30

UWAGA!!!

Termin składania ofert: 05.07.2018 r. godz. 09:00

 

Termin otwarcia ofert: 05.07.2018 r godz. 09:30

UWAGA !!

Termin składania ofert: 18.07.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 18.07.2018 r godz. 09:30

 

04.04.2018r. – Ogłoszenie o zamówieniu

04.04.2018r. – SIWZ wraz z Załącznikami

27.04.2018 r.- Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

27.04.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

15.05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania Wykonawców

15.05.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z załącznikami

15.05.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2

19.06.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

19.06.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 3

19.06.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z Załącznikami

Uwaga

29.06.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

29.06.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 

29.06.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z Załącznikami

18.07.2018 r. – Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert 

13.11.2018  Wyniki DOTYCZY pakietów nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,52,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78)

Zamawiający jednocześnie informuje, że rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania w ramach pozostałych pakietów nastąpi w terminie późniejszym.

14.11.2018 – Wyniki – pakiet 53 i 76

 

Postępowanie prowadzi:
Marta Teodorowicz- Stoińska
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.teodorowicz@skwam.lodz.pl

97/142/161/335/395/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

 

Termin składania ofert: 29.11.2017 r. godz. 10:00.

 

Termin otwarcia ofert: 29.11.2017 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 15.12.2017 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 15.12.2017 r. godz. 11:00.

Termin składania ofert: 12.01.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 12.01.2018 r. godz. 11:00.

23.10.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 203-417880

23.10.2017 r. – SIWZ wraz z załacznikami

20.11.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20.11.2017 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

05.12.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

05.12.2017 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

22.12.2017 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

22.12.2017 r. – Odpowiedzi na pytania

22.12.2017 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

12.01.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

24.04.2018 r. – Sprostowanie do zestawienia z otwarcia ofert

07.09.2018 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz unieważnieniu postępowania w części

30.10.2018 r. – Unieważnienie postępowania w części

 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

19/PN/ZP/D/2017 - dostawa staplerów oraz sprzętu dla bloków operacyjnych

Termin składania ofert: 17.05.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.05.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 05.06.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 30.06.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 30.06.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 17.08.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.08.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 20.09.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 20.09.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 19.10.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 14.11.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.11.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 14.12.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.12.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 31.01.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 11.04.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 11.04.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 22.10.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 22.10.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 18.12.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2018 r. godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

11.04.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.UE; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

12.05.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert- informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowane zmiana ogłoszenia

01.06.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia

23.06.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

24.07.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

18.09.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

17.10.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

06.11.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

04.12.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłsozenia

23.01.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

27.03.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

19.06.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

15.10.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

21.11.2018 r. – Odpowiedzi na pytania, zmodyfikowana SIWZ z załącznikami, formularz zmiany ogłoszenia              Opublikowana zmiana ogłoszenia

30.11.2018 r. – Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Wioleta Kaczmarek
tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
e-mail: w.kaczmarek@skwam.lodz.pl

Plan Zamówień Publicznych 2018
REGULAMIN postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w USK im. WAM - CSW - aktualizacja 01.04.2017 r.
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu