Zamówienia publiczne

204/KC/ZP/U/2019 - sprzedaż w całości zbioru książek

Termin składania ofert: 22.10.2019 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 22.10.2019 r. godz. 12.30.

Dokumenty do pobrania:

17.10.2019 r. – Ogłoszenie, Warunki przetargu, Załączniki

 

Postępowanie prowadzi

mgr Anna Pietrzyk

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

179/PN/ZP/D/2019 - Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 13.11.2019 r., godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 13.11.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

08.10.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 194-470969

08.10.2019 r. – SIWZ z załącznikami

   

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

163/PN/ZP/D/2019 - Dostawy drobnego sprzętu i środków do utrzymania czystości oraz worków na odpady medyczne i niemedyczne

Termin składania ofert: 06.11.2019 r., godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 06.11.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

03.10.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 191-463828

03.10.2019 r. – SIWZ z załącznikami

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

182/PN/ZP/D/2019 - Dostawa narzędzi i drobnego sprzętu medycznego

Termin składania ofert: 11.10.2019 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 11.10.2019 r. godz. 10:30

ZMIANA TERMINU:

Termin składania ofert: 15.10.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.10.2019 r. godz. 10:30

 Dokumenty do pobrania:

03.10.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

03.10.2019 r. – SIWZ i załączniki

09.10.2019 r. – Wyjaśnienia do SIWZ

09.10.2019 r. – SIWZ i załączniki-modyfikacja

09.10.2019 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

15.10.2019 r.  – Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.10.2019 r.

 

Postępowanie prowadzi:

mgr inż Anna Majewska

a.majewska@skwam.lodz.pl

126/PN/ZP/D/2016 - dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Endoskopowych

Termin składania ofert: 31.10.2019 r. godz. 08:30
Termin otwarcia ofert: 31.10.2019 r. godz. 09:30

Dokumenty do pobrania:

30.09.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 188-456906 i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Wioleta Kaczmarek
e-mail: w.kaczmarek@skwam.lodz.pl

186/PN/ZP/U/2019 - Usługa wywozu i utylizacji odpadów z kompleksów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Termin składania ofert: 08.10.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 08.10.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

27.09.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 602907-N-2019

27.09.2019 r. – SIWZ z załącznikami

03.10.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

08.10.2019 r. – Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert z dnia 08.10.2019 r.

 

   

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

164/PN/ZP/U/2019 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami dla USK im. WAM-CSW w Łodzi

Termin składania ofert: 28.10.2019 r. godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 28.10.2019 r. godz. 10:00.

Termin składania ofert: 05.11.2019 r. godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 05.11.2019 r. godz. 10:00.

Dokumenty do pobrania

25.09.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 185-450601

25.09.2019 r. – SIWZ wraz z załącznikami

17.10.2019 r. – Ogłoszenie o zmianie przesłane do DzUrzUE w dniu 17.10.2019 r.

17.10.2019 r. – Odpowiedzi na pytania

17.10.2019 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

178/PN/ZP/D/2019 - Dostawy produktów leczniczych z programów lekowych

Termin składania ofert: 24.10.2019 r., godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 24.10.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

23.09.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 183-445186

23.09.2019 r. – SIWZ z załącznikami

17.10.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

180/PN/ZP/D/2019 - Dostawa materiałów ortodontycznych na potrzeby USK im. WAM - CSW w Łodz

Termin składania ofert: 17.09.2019 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 17.09.2019 r. godz. 10:00

Dokumenty do pobrania:

06.09.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

06.09.2019 r. – SIWZ i załączniki

18.09.2019 r. – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Postępowanie prowadzi:

mgr inż Anna Majewska

a.majewska@skwam.lodz.pl

156/PN/ZP/D/2019 - Dostawa sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi

 

Termin składania ofert: 09.09.2019 r. godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 09.09.2019 r. godz. 11:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert: 16.09.2019 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 16.09.2019 r. godz. 11:00

Dokumenty do pobrania:

 – Ogłoszenie o zamówieniu

 – SIWZ i zalaczniki i klucz publiczny

28.08.2019 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

28.08.2019 r. – Sprostowanie ogłoszenia zmian w ogłoszeniu o zamówieniu – Wysłane do publikacji

Ogłoszenie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu –  opublikowane

05.09.2019 r. – Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

16.09.2019 r. – Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.09.2019r.

 

 

Postępowanie prowadzi:

mgr inż. Anna Majewska

e-mail: a.majewska@skwam.lodz.pl

149/PN/ZP/D/2019 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi

Termin składania ofert: 10.09.2019 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 10.09.2019 r. godz. 11:00

Dokumenty do pobrania:

 – Ogłoszenie o zamówieniu

 – SIWZ i zalaczniki i klucz publiczny

03.09.2019 r. – Wyjaśnienia do SIWZ

10.09.2019 r. – Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.09.2019 r.

08.10.2019 r.  – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych, odrzuceniu oraz o unieważnieniu postępowania w części

 

Postępowanie prowadzi:

mgr inż. Anna Majewska

e-mail: a.majewska@skwam.lodz.pl

154/PN/ZP/D/2019 - Modernizacja sieci teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w USK im. WAM – CSW w Łodzi”
151/PN/ZP/U/2019 - Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w

 

151/PN/ZP/U/2019 Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi (3 Pakiety)

 

ZMIANA TERMINU :

Termin składania ofert: 02.09.2019 r. godz. 11:00

 

Termin otwarcia ofert: 02.09.2019 r. godz. 11:30

Termin składania ofert: 05.09.2019 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 05.09.2019 r. godz. 11:30

Dokumenty do pobrania:

26.07.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

26.07.2019 r. – SIWZ i zalaczniki i klucz publiczny

23.08.2019 r. – Zmiana terminu

23.08.2019 r. – Zmiana ogloszenia o zamowieniu

28.08.2019 r. – Wyjaśnienia do SIWZ

28.08.2019 r. – Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ

05.09.2019 r. – Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.09.2019 r.

13.09.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Postępowanie prowadzi:

mgr Anna Pietrzyk

e-mail: a.pietrzyk@skwam.lodz.pl

141/PN/ZP/D/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych
90/PN/ZP/D/2019 dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Regulamin Zamówień Publicznych 15.01.2019r.
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu