Zamówienia publiczne

56/PN/ZP/D/2019 - dostawa materiałów biurowych

11/PN/ZP/D/2019 - Dostawy preparatów do żywienia pacjentów i płynów infuzyjnych

Termin składania ofert: 19.03.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 19.03.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

12.02.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 030-066375

12.02.2019 r. – SIWZ z załącznikami

   

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

19/PN/ZP/D/2019 - Dostawa sprzętu medycznego dla USK im WAM-CSW w Łodzi

Termin składania ofert: 21.02.2019 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 21.02.2019 r. godz. 9:30

Termin składania ofert: 28.02.2019 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 28.02.2019 r. godz. 9:30

 

08.02.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu ze zmianami

08.02.2019 r. – SIWZ wraz z załącznikami

18.02.2019 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – dot. zmiany terminu składania ofert

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr inż. Marta Mariańska
tel. 42 63 93 621
e-mail: m.marianska@skwam.lodz.pl

27/PN/ZP/U/2019 usługę nadzoru autorskiego nad systemami szpitalnymi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi CliniNet, NetRa

Termin składania ofert: 15.02.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 15.02.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

07.02.2019 r. – Ogłoszenie BZP 511790-N-2019  

07.02.2019 r. – SIWZ z załącznikami 

12.02.2019 r. – Odpowiedzi na pytania 

12.02.2019 r. – Zmodyfikowane załączniki 

15.02.2019 r. – Zestawienie złożonych ofert z dnia 15.02.2019 r.

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

7/PN/ZP/D/2019 - dostawa paliw ciekłych
5/PN/ZP/D/2019 - dostawa sprzetu jednorazowego użytku

Termin składania ofert: 21.02.2019 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 21.02.2019 r. godz. 09:30

Termin składania ofert: 07.03.2019 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 07.03.2019 r. godz. 09:30

Dokumenty do pobrania:

18.01.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 013-025909 i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

19.02.2019 r. – Odpowiedzi na pytania; zmodyfikowana SIWZ z załącznikami, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dz.U.UEPostępowanie prowadzi:
mgr Wioleta Kaczmarek
e-mail: w.kaczmarek@skwam.lodz.pl

 

26/PN/ZP/U/2019 Usługa transportu pacjentów dializowanych dla USK im WAM

Termin składania ofert: 25.01.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 25.01.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

17.01.2019 r. – Ogłoszenie BZP 504738-N-2019  

17.01.2019 r. – SIWZ z załącznikami 

17.01.2019 r. – Formularz cenowy 

21.01.2019 r. – Odpowiedzi na pytania

25.01.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert 

18.02.2019 r. – Wyniki 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

1/PN/ZP/D/2019 Dostawa narzędzi chirurgicznych

Termin składania ofert: 15.01.2019r. godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 15.01.2019r. godz. 10.00

Termin składania ofert: 18.01.2019r godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 18.01.2019r. godz. 10.00

07.01.2019r. ogłoszenie o zamówieniu

07.01.2019r. SIWZ wraz z załącznikami

07.01.2019r. formularz asortymentowo cenowy

14.01.2019 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14.01.2019 wyjaśnienia do treści SIWZ

08.02.2019r. Informacja o wyborze

379/PN/ZP/D/2018 - Dostawa materiałów zużywalnych dla Stacji Dializ

Termin składania ofert: 04.02.2019 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 04.02.2019 r. godz. 9:30

02.01.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

02.01.2019 r. – SIWZ wraz z załącznikami

17.01.2019 r. – Odpowiedzi na pytania

22.01.2019 r. – Odpowiedzi na pytania 2

04.02.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 04.02.2019 r.

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr inż. Marta Mariańska
tel. 42 63 93 621
e-mail: m.marianska@skwam.lodz.pl

445/PN/ZP/D/2018 - Dostawa materiałów biurowych

Termin składania ofert: 08.01.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 08.01.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

28.12.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP 664187-N-2018

28.12.2018 r. – SIWZ z załącznikami

14.01.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 08.01.2019 r.

31.01.2019 r. – Wybór oferty najkorzystniejszej w ramach pakietu nr 2

06.02.2019 r. – Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach pakietu nr 1

 

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

453/PN/ZP/RB/2018 - Wykonanie projektu Budowlano - Wykonawczego „Przebudowa istniejącego budynku stacji transformatorowej i na jego podstawie realizacja zadania inwestycyjnego”

Termin składania ofert: 22.01.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.01.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

18.12.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 243-553912

18.12.2018 r. – SIWZ z załącznikami

11.01.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

18.01.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ 2

18.01.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ 3

22.01.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 22.01.2019 r.

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

291/PN/ZP/D/2018 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

 

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 07.12.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 28.12.2018 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 28.12.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 21.01.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.01.2019 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 31.01.2019r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:31.01.2019r. godz. 11:00

17.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

17.10.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

 04.12.2018r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

04.12.2018r. Zmiania terminu składania i otwarcia ofert

19.12.2018r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

19.12.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

04.01.2019 Ogłoszenie o zmianie

04.01.2019 SIWZ po mofyfikacji

04.01.2019 Formularz asortymentowo cenowy po modyfikacji

04.01.2019 Wyjaśnienia do treści SIWZ

15.01.2019r. Ogłoszenie o zmianie

15.01.2019r. Wyjaśnienia do treści SIWZ

15.01.2019r. Formularz asortymentowo cenowy po modyfikacji 2

18.01.2019r. Wyjaśnienia do treści SIWZ

04.02.2019r. Zestawienie z otwarcia ofert 

08.02.2019r. Sprostowanie Zestawienia z otwarcia ofert Pak. 35, 36

Postępowanie prowadzi:
mgr Agnieszka Dominczyk
e-mail: a.dominczyk@skwam.lodz.pl

245/PN/ZP/D/2018 - Dostawa materiałów opatrunkowych

 Termin składania ofert: 23.11.2018 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 23.11.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.12.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 20.12.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.12.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 08.01.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08.01.2019 r. godz. 11:00

16.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

19.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-174663

19.11.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

22.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie opublikowane

30.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-181198

30.11.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

17.12.2018 r. – Ogłoszenie o zmiianie ogłoszenia

17.12.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

21.12.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-192944

21.12.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

21.12.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

02.01.2019 r. – Odpowiedzi na pytania 2

09.01.2019 r. – Zestawienie ofert z dnia 08.01.2019 r.

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

393/394/PN/ZP/D/2018 - Dostawa sprzętu hemodynamicznego na potrzeby Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

Termin składania ofert: 29.11.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2018 r. godz. 11:00

16.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2018 r. – SIWZ z załącznikami

14.11.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

30.11.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

183/166/259/.../357/PN/ZP/U/2018 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oraz dostawa akcesoriów / wyposażenia dodatkowego dla US

 

Termin składania ofert: 05.11.2018 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 05.11.2018 r. godz. 11:00

 

Termin składania ofert: 20.11.2018 r. godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 20.11.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 03.12.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.12.2018 r. godz. 11:00

25.09.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 184-416438

25.09.2018 – SIWZ wraz z załącznikami

25.10.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-162372

25.10.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

02.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-166269

02.11.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

02.11.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

15.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-173068

15.11.2018 r. – Modyfikacja odpowiedzi i SIWZ, zmiana termin składania ofert

15.11.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

04.12.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

07.02.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych (pakiet nr 17 i 27) oraz o unieważnieniu postępowania w części

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

78/93/94/95/100/101/102/103/115/PN/ZP/D/2018 Dostawa materiałów i dzierżawa sprzętu,, jednorazowego sprzętu, wkładów do podawania środków kontrastowych, pasków do badań poziomu glikemii, drutów i dyst

Termin składania ofert: 11.05.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 11.05.2018 r godz. 09:30

 UWAGA!!!

Termin składania ofert: 05.06.2018 r. godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 05.06.2018 r godz. 09:30

UWAGA!!!

Termin składania ofert: 05.07.2018 r. godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 05.07.2018 r godz. 09:30

UWAGA !!

Termin składania ofert: 18.07.2018 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 18.07.2018 r godz. 09:30

 

04.04.2018r. – Ogłoszenie o zamówieniu

04.04.2018r. – SIWZ wraz z Załącznikami

27.04.2018 r.- Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

27.04.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

15.05.2018 r. – Odpowiedzi na pytania Wykonawców

15.05.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z załącznikami

15.05.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2

19.06.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

19.06.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 3

19.06.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z Załącznikami

Uwaga

29.06.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

29.06.2018 r. – Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 

29.06.2018 r. – Zmodyfikowany SIWZ z Załącznikami

18.07.2018 r. – Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert 

13.11.2018  Wyniki DOTYCZY pakietów nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,52,55,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,78)

Zamawiający jednocześnie informuje, że rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania w ramach pozostałych pakietów nastąpi w terminie późniejszym.

14.11.2018 – Wyniki – pakiet 53 i 76

17.12.2018 – Wyniki – pakiet 9

19.12.2018 – Wyniki – pakiet 36,37,46,47,48,49,50,51,54,56,65

29.01.2019 – Zawiadomienie uniewaznieniu wyboru oferty najkorzystniejszej – dot. pakietu 54

05.02.2019 – Zawiadomienie unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 54

 

Postępowanie prowadzi:
Marta Teodorowicz- Stoińska
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.teodorowicz@skwam.lodz.pl

19/PN/ZP/D/2017 - dostawa staplerów oraz sprzętu dla bloków operacyjnych

Termin składania ofert: 17.05.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.05.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 05.06.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert 
Termin składania ofert: 30.06.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 30.06.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 17.08.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.08.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 20.09.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 20.09.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 19.10.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. godz. 09:30

 UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 14.11.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.11.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 14.12.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.12.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 31.01.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 11.04.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 11.04.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:30

 UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 22.10.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 22.10.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 18.12.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 04.01.2019 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 04.01.2019 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 09.01.2019 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 09.01.2019 r. godz. 09:30

 

 Dokumenty do pobrania:

11.04.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.UE; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

12.05.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert- informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowane zmiana ogłoszenia

01.06.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia

23.06.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

24.07.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

18.09.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

17.10.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

06.11.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

04.12.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłsozenia

23.01.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

27.03.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

19.06.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

15.10.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

21.11.2018 r. – Odpowiedzi na pytania, zmodyfikowana SIWZ z załącznikami, formularz zmiany ogłoszenia              Opublikowana zmiana ogłoszenia

30.11.2018 r. – Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ

17.12.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – Informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

21.12.2018 r. – Odpowiedzi na pytania; zmodyfikowana SIWZ z załącznikami, formularz zmiany ogłoszenia             Opublikowana zmiana ogłoszenia

04.01.2019 r. – Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

15.01.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 09.01.2019 r.

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Wioleta Kaczmarek
tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
e-mail: w.kaczmarek@skwam.lodz.pl

Regulamin Zamówień Publicznych 15.01.2019r.
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu