Zamówienia publiczne

192/216/229/242/252/259/263/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu medycznego dla USK im. WAM - CSW
223/PN/ZP/D/2017 - Dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Elektrofizjologii i Hemodynamiki
153/243/244/245/PN/ZP/D/2017 - dostawa implantów neurochirurgicznych
228/231/PN/ZP/U/2017 Usługa transportu sanitarnego oraz transportu pacjentów dializowanych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranó
206/PN/ZP/U/2017 - Usługa pralnicza dla Szpitala USK im. WAM-CSW w Łodzi
15/111/112/113/160/163/210/211/PN/ZP/D/2017 - Dostawa odczynników diagnostycznych
108/109/110/PN/ZP/D/2017 Dostawa odzieży i obuwia dla personelu szpitala
209/PN/ZP/D/2017 Dostawa worków na odpady medyczne i niemedyczne dla USK im. WAM-CSW
19/PN/ZP/D/2017 - dostawa staplerów oraz sprzętu dla bloków operacyjnych
145/KC/ZP/U/2017 - Usługa udzielenia i obsługi kredytu bankowego długoterminowego (złotowego) w kwocie 30 000 000,00 PLN na budowę Ponadregionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżk
72/PN/ZP/D/2017 - dostawa materiałów zużywalnych dla Stacji Dializ
25/PN/ZP/D/2017 - dostawa drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb USK im. WAM-CSW
39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/62/PN/ZP/U/2017 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oraz dostawą
68/69/70/PN/ZP/RB/2017 – Roboty konserwacyjne dachów, ułożenie wykładziny w obiektach USK im. WAM-CSW w Łodzi, wykonanie rozbiórki budynku nieczynnej stacji TRAFO
REGULAMIN postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w USK im. WAM - CSW - aktualizacja 01.04.2017 r.
Plan Zamówień Publicznych na rok 2017
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu