Zamówienia publiczne

66/PN/ZP/D/2019 - Dostawa implantów, materiałów kościozastępczych oraz sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Termin składania ofert: 22.05.2019 r. godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 22.05.2019 r. godz. 10.00.

Dokumenty do pobrania:

18.04.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 077-182889

18.04.2019 r. – SIWZ wraz z załącznikami

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

85/PN/ZP/D/2019 - Dostawa implantów ortopedycznych

Termin składania ofert: 24.04.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 24.04.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

15.04.2019 r. – Ogłoszenie BZP 537735-N-2019  

15.04.2019 r. – SIWZ z załącznikami 

15.04.2019 r. – Formularz asortymentowo-cenowy 

 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

52/PN/ZP/D/2019 - Dostawa sprzętu jednorazowego na potrzeby Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

Termin składania ofert: 13.05.2019 r. godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 13.05.2019 r. godz. 10.00.

Dokumenty do pobrania:

10.04.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 071-167344

10.04.2019 r. – SIWZ wraz z załącznikami

17.04.2019 r. – Zmiana zapisu SIWZ

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

12/PN/ZP/D/2019 - Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Termin składania ofert: 13.05.2019 r., godz. 08:30

Termin otwarcia ofert: 13.05.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

09.04.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 070-164584

09.04.2019 r. – SIWZ z załącznikami

 

   

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

79/PN/ZP/U/2019 usługę nadzoru autorskiego nad systemem szpitalnym PharmaNET dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi,

Termin składania ofert: 17.04.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 17.04.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

09.04.2019 r. – Ogłoszenie BZP 535584-N-2019  

09.04.2019 r. – SIWZ z załącznikami 

17.04.2019 r. – Wyniki 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

80/PN/ZP/U/2019 usługa serwisowania systemów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi , PharmaNET, InfoMedica, STE

Termin składania ofert: 17.04.2019 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.04.2019 r., godz. 10:30

 Dokumenty do pobrania:

09.04.2019 r. – Ogłoszenie BZP 535608-N-2019  

09.04.2019 r. – SIWZ z załącznikami 

12.04.2019 r. – Odpowiedzi na pytania 

12.04.2019 r. – Zmodyfikomany załącznik nr 6 do SIWZ 

17.04.2019 r. – Wyniki 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

62/PN/ZP/D/2019 - Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników USK im. WAM-CSW
68/PN/ZP/D/2019 - Dostawa sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi - ureterorenofiberoskop dla Kliniki Urologii

Termin składania ofert: 06.05.2019 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   06.05.2019 r. godz. 11:00

 

03.04.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/066 -153979 i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr inż. Marta Mariańska
tel. 42 63 93 621
e-mail: m.marianska@skwam.lodz.pl

Usługa udzielenia i obsługi pożyczki lub kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej USK im WAM

Usługa udzielenia i obsługi pożyczki lub kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów.

Pliki do pobrania:

Formularz Oferty 

Formularz Zgłoszenia 

Istotne postanowienia umowy 

Ogloszenie 

Warunki przetargu 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

tel kontaktowy: 42 639 34 09 lub 42 639 34 07

 

53/PN/ZP/D/2019 - dostawa odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatów

Termin składania ofert: 30.04.2019 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 30.04.2019 r. godz. 09:30

Dokumenty do pobrania:

28.03.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 062-143331 i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

18.04.2019 r. – zmiana zapisów SIWZ

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Wioleta Kaczmarek
e-mail: w.kaczmarek@skwam.lodz.pl

49/PN/ZP/D/2019 - dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii

Termin składania ofert: 19.03.2019 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 19.03.2019 r. godz. 09:30

Termin składania ofert: 26.03.2019 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 26.03.2019 r. godz. 09:30

Dokumenty do pobrania:

11.03.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu BZP i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

18.03.2019 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP

21.03.2019 r. – Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

27.03.2019 r. – Zestawienie złożonych ofert z dnia 26.03.2019 r.

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Wioleta Kaczmarek
e-mail: w.kaczmarek@skwam.lodz.pl

63/PN/ZP/U/2019 usługa serwisowania systemów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi , PharmaNET, InfoMedica wraz

Termin składania ofert: 19.03.2019 r., godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 19.03.2019 r., godz. 09:30

Termin składania ofert: 21.03.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 21.03.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

11.03.2019 r. – Ogłoszenie BZP 523880-N-2019  

11.03.2019 r. – SIWZ z załącznikami 

18.03.2019 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

18.03.2019 r. – Odpowiedzi na pytania  

18.03.2019 r. – SIWZ z załącznikami 

21.03.2019 r. – Zestawienie z otwarcia 

10.04.2019 r. – Unieważnienie postępowania 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

28/PN/ZP/D/2018 - Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby Centralnej Sterylizacji USK im. WAM-CSW w Łodzi

 Termin składania ofert: 08.04.2019 r. godz. 09:00.

 Termin otwarcia ofert: 08.04.2019 r. godz. 09.30.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 Termin składania ofert: 26.04.2019 r. godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 26.04.2019 r. godz. 11:00.

05.03.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami

28.03.2019r. – Wyjasnienia do treści SIWZ

05.04.2019 r. – Formularz zmiany ogłoszenia (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

10.04.2019r. – Załącznik nr 2 po modyfikacji

56/PN/ZP/D/2019 - dostawa materiałów biurowych

Termin składania ofert: 28.02.2019 r. godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 28.02.2019 r. godz. 09.30.

20.02.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 516522-N-2019

20.02.2019 r. – SIWZ wraz z załącznikami

28.02.2019 r. – Zestawienie złożonych ofert

28.03.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

11/PN/ZP/D/2019 - Dostawy preparatów do żywienia pacjentów i płynów infuzyjnych

Termin składania ofert: 19.03.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 19.03.2019 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

12.02.2019 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2019/S 030-066375

12.02.2019 r. – SIWZ z załącznikami

08.03.2019 r. – Wyjaśnienia treści SIWZ

20.03.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 19.03.2019 r.

10.04.2019 r. – Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych w pakietach 1-5

12.04.2019 r. – Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w pakiecie 6

   

Postępowanie prowadzi:
mgr Maria Dyl-Niedźwiecka
e-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl

27/PN/ZP/U/2019 usługę nadzoru autorskiego nad systemami szpitalnymi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi CliniNet, NetRa
291/PN/ZP/D/2018 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

 

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 07.12.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 28.12.2018 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 28.12.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 21.01.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.01.2019 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 31.01.2019r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:31.01.2019r. godz. 11:00

17.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

17.10.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

 04.12.2018r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

04.12.2018r. Zmiania terminu składania i otwarcia ofert

19.12.2018r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

19.12.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

04.01.2019 Ogłoszenie o zmianie

04.01.2019 SIWZ po mofyfikacji

04.01.2019 Formularz asortymentowo cenowy po modyfikacji

04.01.2019 Wyjaśnienia do treści SIWZ

15.01.2019r. Ogłoszenie o zmianie

15.01.2019r. Wyjaśnienia do treści SIWZ

15.01.2019r. Formularz asortymentowo cenowy po modyfikacji 2

18.01.2019r. Wyjaśnienia do treści SIWZ

04.02.2019r. Zestawienie z otwarcia ofert 

08.02.2019r. Sprostowanie Zestawienia z otwarcia ofert Pak. 35, 36

15.03.2019r. Informacja o unieważnieniu w częściach

20.03.2019r. Informacja o wyborze I

04.04.2019r. Informacja o wyborze II

12.04.2019r. Informacja o wyborze III

18.04.2019r. Informacja o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty w Pak. nr 30

18.04.2019r. Informacja o wyborze IV

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Agnieszka Dominczyk
e-mail: a.dominczyk@skwam.lodz.pl

245/PN/ZP/D/2018 - Dostawa materiałów opatrunkowych

 Termin składania ofert: 23.11.2018 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 23.11.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.12.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 20.12.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.12.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 08.01.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08.01.2019 r. godz. 11:00

16.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2018 r. – SIWZ wraz z załącznikami

19.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-174663

19.11.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

22.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie opublikowane

30.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-181198

30.11.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

17.12.2018 r. – Ogłoszenie o zmiianie ogłoszenia

17.12.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

21.12.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-192944

21.12.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

21.12.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

02.01.2019 r. – Odpowiedzi na pytania 2

09.01.2019 r. – Zestawienie ofert z dnia 08.01.2019 r.

12.03.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze oefrt najkorzystniejszych oraz unieważnieniu postępowania w części

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

393/394/PN/ZP/D/2018 - Dostawa sprzętu hemodynamicznego na potrzeby Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

Termin składania ofert: 29.11.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2018 r. godz. 11:00

16.10.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu

16.10.2018 r. – SIWZ z załącznikami

14.11.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

30.11.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

25.03.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz unieważnieniu postępowania w części

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

183/166/259/.../357/PN/ZP/U/2018 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oraz dostawa akcesoriów / wyposażenia dodatkowego dla US

 

Termin składania ofert: 05.11.2018 r. godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert: 05.11.2018 r. godz. 11:00

 

Termin składania ofert: 20.11.2018 r. godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 20.11.2018 r. godz. 11:00

Termin składania ofert: 03.12.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.12.2018 r. godz. 11:00

25.09.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 184-416438

25.09.2018 – SIWZ wraz z załącznikami

25.10.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-162372

25.10.2018 r. – Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

02.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-166269

02.11.2018 r. – Odpowiedzi na pytania

02.11.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

15.11.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie 2018-173068

15.11.2018 r. – Modyfikacja odpowiedzi i SIWZ, zmiana termin składania ofert

15.11.2018 r. – Zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami

04.12.2018 r. – Zestawienie z otwarcia ofert

07.02.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych (pakiet nr 17 i 27) oraz o unieważnieniu postępowania w części

15.03.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz o unieważnieniu postępowania w części

29.03.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w pakiecie nr 9

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marzena Serwach
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl

80/81/82/140/141/158/197/260/261/301/302/325/PN/ZP/D/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla USK im WAM-CSW w Łodzi

Termin składania ofert: 15.10.2018 r., godz. 09:00

 Termin otwarcia ofert: 15.10.2018 r., godz. 09:30

Termin składania ofert: 22.10.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.10.2018 r., godz. 09:30

 Dokumenty do pobrania:

28.08.2018 r. – Ogłoszenie o zamówieniu TED 2018/S 164-374158

28.08.2018 r. – SIWZ z załącznikami

28.08.2018 r. – Formularz asortymentowo-cenowy

28.08.2018 r. – JEDZ

02.10.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

02.10.2018 r. – Zmiana terminu składania ofert  

02.10.2018 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

10.10.2018 r. – Odpowiedzi na pytania  

22.10.2018 r. – Zestawienie ofert 

13.11.2018 r. – Wyniki dotyczy pakietów 1, 2, 6, 7, 8, 11 

Zamawiający jednocześnie informuje, że rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania w ramach pozostałych pakietów nastąpi w terminie późniejszym.

08.01.2019 r. – Wyniki dotyczy pakietów 3,4,5,9,10,12  

19.03.2019 r. – Wyniki dotyczy pakietu 12  

 

Postępowanie prowadzi:
mgr Marcin Brejnak
tel. 42 63 93 621, fax 42 63 93 458
e-mail: m.brejnak@skwam.lodz.pl

19/PN/ZP/D/2017 - dostawa staplerów oraz sprzętu dla bloków operacyjnych

Termin składania ofert: 17.05.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.05.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 05.06.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert 
Termin składania ofert: 30.06.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 30.06.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 17.08.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 17.08.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 20.09.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 20.09.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 19.10.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. godz. 09:30

 UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 14.11.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.11.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 14.12.2017.r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.12.2017 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 31.01.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 31.01.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 11.04.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 11.04.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 28.06.2018 r. godz. 09:30

 UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 22.10.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 22.10.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 18.12.2018 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2018 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 04.01.2019 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 04.01.2019 r. godz. 09:30

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: 09.01.2019 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 09.01.2019 r. godz. 09:30

 

 Dokumenty do pobrania:

11.04.2017 r. – Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.UE; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

12.05.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert- informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowane zmiana ogłoszenia

01.06.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia

23.06.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

24.07.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

18.09.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

17.10.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

06.11.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłoszenia

04.12.2017 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia        Opublikowana zmiana ogłsozenia

23.01.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

27.03.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

19.06.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

15.10.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

21.11.2018 r. – Odpowiedzi na pytania, zmodyfikowana SIWZ z załącznikami, formularz zmiany ogłoszenia              Opublikowana zmiana ogłoszenia

30.11.2018 r. – Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ

17.12.2018 r. – Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – Informacja wraz z formularzem zmiany ogłoszenia       Opublikowana zmiana ogłoszenia

21.12.2018 r. – Odpowiedzi na pytania; zmodyfikowana SIWZ z załącznikami, formularz zmiany ogłoszenia             Opublikowana zmiana ogłoszenia

04.01.2019 r. – Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

15.01.2019 r. – Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 09.01.2019 r.

08.03.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych, unieważnieniu postępowania – dotyczy pakietów 1, 2, 4-13

05.04.2019 r. – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – dotyczy pakietu nr 3

  

Postępowanie prowadzi:
mgr Wioleta Kaczmarek
tel. 42 63 93 452, fax 42 63 93 547
e-mail: w.kaczmarek@skwam.lodz.pl

Regulamin Zamówień Publicznych 15.01.2019r.
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu