Zamówienia publiczne

206/PN/ZP/U/2017 - Usługa pralnicza dla Szpitala USK im. WAM-CSW w Łodzi
15/111/112/113/160/163/210/211/PN/ZP/D/2017 - Dostawa odczynników diagnostycznych
Dialog Techniczny dotyczący rozbudowy i zakupu rezonansu magnetycznego
108/109/110/PN/ZP/D/2017 Dostawa odzieży i obuwia dla personelu szpitala
182/PN/ZP/D/2017 Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego
209/PN/ZP/D/2017 Dostawa worków na odpady medyczne i niemedyczne dla USK im. WAM-CSW
203/PN/ZP/U/2017 Usługa serwisowania systemów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi CliniNet, NetRaad, STER , P
152/PN/ZP/D/2017 - dostawa płynów infuzyjnych
19/PN/ZP/D/2017 - dostawa staplerów oraz sprzętu dla bloków operacyjnych
145/KC/ZP/U/2017 - Usługa udzielenia i obsługi kredytu bankowego długoterminowego (złotowego) w kwocie 30 000 000,00 PLN na budowę Ponadregionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżk
93/100/131/132/133/151/176/177/178/PN/ZP/D/2017 - dostawa sprzętu medycznego dla USK im WAM-CSW w Łodzi
72/PN/ZP/D/2017 - dostawa materiałów zużywalnych dla Stacji Dializ
25/PN/ZP/D/2017 - dostawa drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb USK im. WAM-CSW
16/17/20/21/96/PN/ZP/D/2017 - Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej
71/PN/ZP/D/2017 – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki
39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/62/PN/ZP/U/2017 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oraz dostawą
68/69/70/PN/ZP/RB/2017 – Roboty konserwacyjne dachów, ułożenie wykładziny w obiektach USK im. WAM-CSW w Łodzi, wykonanie rozbiórki budynku nieczynnej stacji TRAFO
REGULAMIN postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w USK im. WAM - CSW - aktualizacja 01.04.2017 r.
Plan Zamówień Publicznych na rok 2017
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu