Zamówienia publiczne

381/PN/ZP/D/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla USK im. WAM - CSW w Łodzi
336/348/403/PN/ZP/D/2017 Dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Sterylizacji Szpitalnej, środków dezynfekcyjnych oraz chemii profesjonalnej dla USK im. WAM- CSW w Łodzi
323/324/325/340/390/394/406/407/PN/ZP/D/2017 - Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej
386/391/404/405/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu medycznego dla USK im. WAM-CSW
247/326/PN/ZP/D/2017 Dostawa materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów dla USK im. WAM- CSW w Łodzi
171/PN/ZP/RB/2017 - Remont magazynu odpadów medycznych
271/PN/ZP/U/2017 Uruchomienie aparatu RTG na pl. Hallera1
356/PN/ZP/D/2017 Dostawa odzieży roboczej i ochronnej
284/341/342/362/376/PN/ZP/D/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla USK im. WAM w Łodzi
350/370/KC/ZP/U/2017 Dzierżawa powierzchni użytkowej w Szpitalu przy pl. Hallera 1 z podziałem na 2 pakiety
85/86/87/88/190/194/195/303/369/PN/ZP/U/2017 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oraz dostawą akcesoriów dla USK im. WAM̵
237/PN/ZP/D/2017 - Dostawa odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatów
349/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu medycznego dla USK im. WAM-CSW w Łodzi
169/PN/ZP/U/2017 Kompleksowa usługa archiwizacji dokumentów przez okres 4 lat dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
281/PN/ZP/U/2017 - Rozbudowa rezonansu magnetycznego 1,5T do postaci cyfrowej wraz z rozbudową stacji EWS dla USK im. WAM-CSW
19/PN/ZP/D/2017 - dostawa staplerów oraz sprzętu dla bloków operacyjnych
REGULAMIN postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w USK im. WAM - CSW - aktualizacja 01.04.2017 r.
Plan Zamówień Publicznych na rok 2017
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu