Zamówienia publiczne

96/97/PN/ZP/D/2018 Dostawa pakiet nr 1 - gazów medycznych z dzierżawą niezbędnego sprzętu - pakiet nr 2 – izotopu jodu
24/26/77/PN/ZP/D/2018 Dostawa materiałów zużywalnych do platformy elektrochirurgicznej i urządzeń elektrochirurgicznych oraz dla potrzeb Pracowni Endoskopowej
64/PN/ZP/U/2018 - Kompleksowa usługa w zakresie zarządzania projektami i pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Budowa Ponadregionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego
25/75/PN/ZP/D/2018 Dostawa środków kontrastowych
8/9/10/11/12/13/14/29/PN/ZP/U/2018 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oraz dostawą akcesoriów/wyposażenia dodatkowego dla Un
59/60/KC/ZP/U/2018 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
79/KC/ZP/U/2018 Dzierżawa 16 m2 powierzchni użytkowej Szpitalaprzy ul. Pieniny 30 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ortopedyczno- medycznego
45/PN/ZP/U/2018 Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz naprawy klimatyzatorów w okresie 24 miesięcy
53/UODL/ZP/U/2018 WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH, BADAŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
441/451/459/505/PN/ZP/D/2017 Dostawa sprzętu medycznego
334/344/345/346/347/433/434/435/436/437/444/461/462/481/PN/ZP/D/2017 - Dostawa odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą
506/PN/ZP/RB/2017 - Budowa Ponadregionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżkowym i diagnostycznym oraz całodobowym lądowiskiem dla śmigłowców
353/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu jednorazowego dla Bloków Chirurgicznych
388/PN/ZP/D/2017 - dostawa sprzętu do zabiegów ablacji
97/142/161/335/395/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
155/PN/ZP/D/2017 - Dostawa obłożeń dla bloków operacyjnych i materiałów jednorazowych
19/PN/ZP/D/2017 - dostawa staplerów oraz sprzętu dla bloków operacyjnych
REGULAMIN postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w USK im. WAM - CSW - aktualizacja 01.04.2017 r.
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu