Zamówienia publiczne

305/322/467/493/PN/ZP/D/2017 - Dostawa narzędzi medycznych
333/PN/ZP/D/2017 - Dostawa odczynników diagnostycznych dla Pracowni Serologii
478/PN/ZP/U/2017 Usługi protetyczne dla potrzeb Pracowni Stomatologicznej
255/412/426/PN/ZP/D/2017 Dostawa akcesoriów elektrycznych i urządzeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi
353/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu jednorazowego dla Bloków Chirurgicznych
388/PN/ZP/D/2017 - dostawa sprzętu do zabiegów ablacji
366/PN/ZP/U/2017 Usługi protetyczne dla potrzeb Poradni Stomatologicznej
420/PN/ZP/U/2017 Świadczenie usługi bezpośredniej całodobowej ochrony fizycznej wszystkich obiektów szpitalnych USK im. WAM-CSW w Łodzi
97/142/161/335/395/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
155/PN/ZP/D/2017 - Dostawa obłożeń dla bloków operacyjnych i materiałów jednorazowych
381/PN/ZP/D/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla USK im. WAM - CSW w Łodzi
336/348/403/PN/ZP/D/2017 Dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Sterylizacji Szpitalnej, środków dezynfekcyjnych oraz chemii profesjonalnej dla USK im. WAM- CSW w Łodzi
323/324/325/340/390/394/406/407/PN/ZP/D/2017 - Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej
386/391/404/405/PN/ZP/D/2017 - Dostawa sprzętu medycznego dla USK im. WAM-CSW
247/326/PN/ZP/D/2017 Dostawa materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów dla USK im. WAM- CSW w Łodzi
171/PN/ZP/RB/2017 - Remont magazynu odpadów medycznych
284/341/342/362/376/PN/ZP/D/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla USK im. WAM w Łodzi
85/86/87/88/190/194/195/303/369/PN/ZP/U/2017 - Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oraz dostawą akcesoriów dla USK im. WAM̵
19/PN/ZP/D/2017 - dostawa staplerów oraz sprzętu dla bloków operacyjnych
REGULAMIN postępowania w sprawach o zamówienia publiczne w USK im. WAM - CSW - aktualizacja 01.04.2017 r.
Plan Zamówień Publicznych na rok 2017
Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu