Zamówienia publiczne

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów po 06.12.2019 r. prowadzone są za pomocą platformy zakupowej pod adresem:
www.platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu