Kontakt

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź , ul. Żeromskiego 113

Izba Przyjęć
tel. 42 639 34 24

Rejestracja POZ
tel. 42 639 34 27, 42 639 34 69

Rejestracja specjalistyczna
tel. 42 639 34 22, 42 637 34 49

Rejestracja stomatologiczna
tel. 42 639 35 99

Medycyna pracy
tel. 42 639 36 25

Dyrektor Szpitala
tel. 42 639 35 92
tel. 42 639 35 78
fax. 42 639 34 02
e-mail: sekretariat@skwam.lodz.pl

Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych oraz Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
tel. 42 639 35 78 fax. 42 639 34 02

Zastępca Dyrektora ds.Pielęgniarstwa 
mgr Agnieszka Topolska – tel. 42 639 34 14

Sekretariat Lecznictwa Otwartego
tel. 42 639 34 65

Radca Prawny
Paulina Dorman-Okońska – tel. 42 639 34 07

Kierownik Działu Kadr i Płac
Ewa M. Latuszkiewicz – tel. 42 639 34 40

Kadry – tel. 42 639 34 41
Płace – tel. 42 639 34 32

Dział Zamówień Publicznych
tel. 42 639 34 53, 42 639 34 52

Dział  Techniczny
tel. 42 639 34 50, 42 639 34 93

Główna Księgowa
Joanna Kaproń
tel. 42 639 34 36

Kancelaria główna
ul. Żeromskiego
tel. 42 639 34 01

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
91-647 Łódź, Plac Hallera 1

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
91-425, Łódź, ul. Sterlinga1/3 

 

Szpital “Na Stokach”
ul. Pieniny 30

Wielkość czcionki
Zmiana kontrastu