Aktualności

Szanowni Państwo
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, wprowadzono następujące rozwiązania:
1. Rejestracja pacjentów do lekarzy POZ:
– telefonicznie w godzinach 08:00 – 15:00 pod nr telefonu 42 205 98 50
– osobiście w rejestracji POZ w budynku Poradni (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00
– drogą mailową na adres  z.spec.s@skwam.lodz.pl  –  w treści należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu, datę urodzenia, wykaz wymaganych leków wraz z dawką, ilość opakowań i szczegółami dawkowania.
Odbiór skierowań oraz zaświadczeń lekarskich w rejestracji POZ w godzinach pracy Rejestracji.
Wizyty rejestrowane są tylko w dniu zgłoszenia, poza wyjątkowymi sytuacjami (np.kontynuacją izolacji, zwolnieniem ZUS ZLA itp.)
Wszystkie wizyty odbywają się w formie teleporady. O wizycie osobistej decyduje lekarz.

Pacjenci, którzy otrzymają informację od lekarza o konieczności stawienia się w poradni, proszeni są o wchodzenie pojedynczo i bezwzględne poddanie się selekcji epidemiologicznej oraz posiadanie maski zasłaniającej usta i nos.

2. Rejestracja do lekarzy specjalistów:
– telefonicznie w godzinach 08:00 – 15:00 pod nr telefonu 42 205 98 50
– osobiście w rejestracji specjalistycznej w budynku Poradni (piętro I) w godzinach pon., śr., pt. 08:00 – 15:00 i wt., czw. 08:00 – 18:00
– drogą mailową na adres z.spec.s@skwam.lodz.pl – w treści należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu, datę urodzenia.
Wszystkie wizyty pierwszorazowe, wizyty zabiegowe (np. zdjęcie szwów, zmiana opatrunku, zdjęcie gipsu itp) odbywają się osobiście w wyznaczonych terminach.
Pozostałe wizyty w poradniach specjalistycznych odbywają się w formie teleporad. O konieczności wizyty osobistej decyduje lekarz.

Pacjenci, którzy otrzymają informację od lekarza o konieczności stawienia się w poradni, proszeni są o wchodzenie pojedynczo i bezwzględne poddanie się selekcji epidemiologicznej oraz posiadanie maski zasłaniającej usta i nos.


Informujemy, że decyzją Wojewody Łódzkiego z dn. 09.10.2020r. USK im. WAM-CSW w lokalizacji przy ul. Pieniny 30 został – do odwołania – przekształcony w oddział obserwacyjno-zakaźny dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Drodzy Studenci!

Drodzy Studenci!

Informuję, iż przed rozpoczęciem praktyk wakacyjnych istnieje obowiązek odbycie szkolenia z Ochrony Danych Osobowych oraz BHP, termin szkolenia zaplanowano na dzień 1.07.2021, godzina 8:00, aula POZ, budynek nr 5, ul. Żeromskiego 113.

Lista placówek Medycyny Pracy zakwalifikowanych do Projektu.

Lista placówek Medycyny Pracy zakwalifikowanych do Projektu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki MEDYCYNY PRACY z województwa łódzkiego i mazowieckiego w ramach Projektu nr POWR.05.01.00-00-0021/19 pn.” Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w województwie łódzkim i mazowieckim ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa łódzkiego i mazowieckiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa łódzkiego i mazowieckiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa łódzkiego i mazowieckiego w ramach Projektu nr POWR.05.01.00-00-0002/20 pn.: „Profilaktyka chorób odkleszczowych w województwie łódzkim i województwie mazowieckim”” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Porozumieniem Łódzkim – Łódzkim ...